Znaleziono 8 artykułów

Yves Congar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Grupy nieformalne w Kościele z katolickiego punktu widzenia Yves Congar Donata Eska (tłum.) s. 15-37
"Im Geist und im Feuer. Glaubensperspektiven", Yves Congar, Freiburg-Basel-Wien 1987 : [recenzja] Stanisław Urbański Yves Congar (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Jean Puyo interroge le Père Congar : une vie pour la verité", Paris 1975 : [recenzja] Marzenna Straszewicz Yves Congar (aut. dzieła rec.) Jean Puyo (aut. dzieła rec.) s. 225-227
"L’Eglise : de saint Augustin à l’époque moderne“, Yves Congar, Paris 1970 : [recenzja] Edward Ozorowski Yves Congar (aut. dzieła rec.) s. 294-296
"Situation und Aufgabe der Theologie heute", Yves Congar, Paderborn 1971 : [recenzja] Edward Ozorowski Yves Congar (aut. dzieła rec.) s. 296-298
„Kościół, jaki kocham”, Yves Congar, tłum. Arkadiusz Ziernicki, Kraków 1997 : [recenzja] Tadeusz Sikorski Yves Congar (aut. dzieła rec.) Arkadiusz Ziernicki (tłum.) s. 358-359
„Wezwani do życia”, Yves Congar, tłum. A. Ziernicki, Kraków 1999 : [recenzja] Stanisław Skobel Yves Congar (aut. dzieła rec.) A. Ziernicki (tłum.) s. 361-363
"Die katholische Kirche und die Rassenfrage", Yves Congar, Rechlinghausen 1961 : [recenzja] Yves Congar T.A. Zajkowski s. 370-371