Znaleziono 8 artykułów

M. Gogacz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Istnieć i poznawać", M. Gogacz, Warszawa 1976 : [recenzja] W. Merling M. Gogacz (aut. dzieła rec.) s. 146-152
"Zagadnienie wolności woli w marksizimie", M. Gogacz, "Roczniki Filozoficzne", T. 12 (1964), z. 1 : [recenzja] Edmund Morawiec M. Gogacz (aut. dzieła rec.) s. 239-240
Jubileusz profesora Stefana Swieżawskiego M. Gogacz s. 249-253
Poświęcenie tablicy pamiątkowej w kościele św. Anny w Warszawie 30.X.1980 ku czci profesora Władysława M. Kozłowskiego M. Gogacz s. 257-259
Kongres na temat spotkania kultur w filozofii średniowiecznej, Hiszpania, 5-12 września 1972 M. Gogacz s. 266-276
IV Międzynarodowy Kongres Filozofii Średniowiecznej M. Gogacz s. 280-283
"Inteligencja w wiekach średnich", J. Le Goff, Warszawa 1966 : [recenzja] M. Gogacz J. Le Goff (aut. dzieła rec.) s. 353-359
"Tomasz z Akwinu", J. Pieper, Kraków 1966 : [recenzja] M. Gogacz J. Pieper (aut. dzieła rec.) s. 359-361