Znaleziono 5 artykułów

Waldemar Grzywacz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gry w organizacji a wpływ społeczny Waldemar Grzywacz Michał Mijal s. 43-60
Globalizacja : szanse i zagrożenia Waldemar Grzywacz s. 102-117
Rozwój policentryzmu kapitalistycznego Waldemar Grzywacz s. 103-111
Wykorzystanie gier w rozwijaniu kompetencji zawodowych Waldemar Grzywacz Michał Mijal s. 207-215
Sympozjum psychologiczne pt. "Człowiek wobec lęku i zagrożenia" Waldemar Grzywacz Ewa Majewska Tomasz Ochinowski Ewa Szałtowska-West Sławomir Śląski s. 243-251