Znaleziono 12 artykułów

Roman Forycki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teorie przygodności we współczesnym tomizmie Roman Forycki s. 21-41
Zagadnienie rozumności człowieka Roman Forycki s. 31-50
"De l'être à Dieu", Marie Dominique Philippe, Paris 1977 : [recenzja] Roman Forycki Marie Dominique Philippe (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Z zagadnień filozoficznego poznania Boga", Ks. Kazimierz Kłósak, Kraików 1979 : [recenzja] Roman Forycki Kazimierz Kłósak (aut. dzieła rec.) s. 174-177
"Odkrywanie Boga: centralne problemy filozofii Boga", Stanisław Kowalczyk, Sandomierz 1981 : [recenzja] Roman Forycki Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 186-189
Nowe drogi dla teodycei? Roman Forycki s. 193-199
"Zeit zu verstehen : Wege und Umwege heutiger Theologie : zu einer Ortbestimmung der Theologie von Ernst Fuchs", Johannes Baptist Brantschen, Freiburg Roman Forycki Johannes Baptist Brantschen (aut. dzieła rec.) s. 201-203
O współczesną koncepcję teodycei (uwagi w związku z drugim wydaniem "Teodycei" ks. W. Granata) Roman Forycki s. 202-205
"Revolutionary Theology Comes of Age", J. Miguez Bonino, London 1975; "Christians and Marxists : the Mutual Challange to Revolution", J. Miguez Bonino, London-Sydney-Auckland-Toronto 1976 : [recenzja] Roman Forycki J. Miguez Bonino (aut. dzieła rec.) s. 213-215
"La deduzione delle norme morali generali dalla legge naturale", F.A. Bednarski, Roma 1969 : [recenzja] Roman Forycki F.A. Bednarski (aut. dzieła rec.) s. 233-236
Refleksja z udziału w VI Polskim Zjeździe Filozoficznym w Toruniu w dniach od 5 do 9 września 1995 r. Roman Forycki s. 364-365
O większą dokładność w posługiwaniu się terminem "wolność" Roman Forycki s. 413-423