Znaleziono 9 artykułów

Sławomir Śląski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uczony zorientowany na tworzenie koncepcji teoretycznych Sławomir Ślaski s. 7-11
Samoświadomość a uczucia i rozumowanie moralne Włodzimierz Strus Sławomir Ślaski s. 13-36
Samoświadomość, ekstrawersja i neurotyzm a percepcja dzieła plastycznego Jarosław Jastrzębski Tomasz Rudowski Zbigniew Zaborowski Sławomir Ślaski s. 63-74
Samoświadomość konsumentów a postawa wobec reklamy Anna Jachnis Włodzimierz Strus Sławomir Ślaski s. 75-84
Praktyczne zastosowanie metody "studium przypadku" w odniesieniu do osób uzależnionych od alkoholu Sławomir Ślaski s. 81-96
Efektywność psychoterapii uzależnienia od alkoholu mężczyzn w ośrodku pomocy społecznej Sławomir Ślaski s. 213-220
Psychologiczne problemy dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym : aktualny stan badań Sławomir Ślaski s. 233-242
Sympozjum psychologiczne pt. "Człowiek wobec lęku i zagrożenia" Waldemar Grzywacz Ewa Majewska Tomasz Ochinowski Ewa Szałtowska-West Sławomir Śląski s. 243-251
Diagnoza zaburzeń seksualnych u kobiet : adaptacja testu Małgorzata Stefankiewicz Sławomir Ślaski s. 315-346