Znaleziono 6 artykułów

Włodzimierz Strus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Samoświadomość a uczucia i rozumowanie moralne Włodzimierz Strus Sławomir Ślaski s. 13-36
Kołowy model struktury cech osobowości w ujęciu Lewisa Goldberga Jan Cieciuch Tomasz Rowiński Włodzimierz Strus s. 65-93
Samoświadomość konsumentów a postawa wobec reklamy Anna Jachnis Włodzimierz Strus Sławomir Ślaski s. 75-84
Poziom dojrzałości emocjonalnej a zachowania moralne Włodzimierz Strus s. 149-170
Skala Uczuć Moralnych (SUM) : konstrukcja i właściwości psychometryczne Włodzimierz Strus s. 273-313
Niedojrzałość emocjonalna i moralna a zaburzenia osobowości Włodzimierz Strus s. 273-292