Znaleziono 29 artykułów

Helmut Juros

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Etyka chrześcijańska i wychowanie w dobie krytyki Bernard Häring Helmut Juros (tłum.) s. 5-17
Założenia etyki medycyny i bioetyki w Polsce : perspektywa katolicka Helmut Juros s. 5-19
Swoistość etyki chrześcijańskiej Franz Böckle Helmut Juros (tłum.) s. 5-14
Rodzeństwo wierzących Helmut Juros s. 5-6
Wert und Würde der Arbeit im "Laborem Exercens" Helmut Juros s. 7-28
Ile teologii potrzebuje Europa Helmut Juros s. 15-28
La théologie du cardinal Karol Wojtyła : essai de caractéristique méthodologique Helmut Juros s. 35-48
Teologia Kardynała Karola Wojtyły : próba metodologicznej charakterystyki Helmut Juros s. 35-47
Pozytywizm biblijny w teologii moralnej Helmut Juros s. 45-76
Chrześcijańska moralność relacji międzyosobowych Helmut Juros s. 63-74
Wprowadzenie do Sympozjum "Sto lat encykliki Rerum novarum" Helmut Juros s. 67-68
Katalog praw podstawowych Unii Europejskiej: "bezbożne" zasady czy "pobożne" życzenia Helmut Juros s. 69-78
Sprawozdanie z dyskusji Helmut Juros s. 87-100
Metaetyczne refleksje wokół katolickiej nauki społecznej Helmut Juros s. 87-104
G. E. Moore'a teoria znaczenia Helmut Juros s. 105-124
Teologia w perspektywie Europy Helmut Juros s. 105-107
Przepowiadanie katolickiej nauki moralnej Helmut Juros s. 129-163
W sprawie etyki nauki (Prolegomena) Helmut Juros s. 129-132
Laudacja na cześć Ks. Profesora Remigiusza Sobańskiego z okazji przyznania nagrody Lux ex Silesia na rok 2005 Helmut Juros s. 165-171
Prawosławna koncepcja teologii moralnej Helmut Juros s. 189-191
Przedmiot etyki w ujęciu G.E. Moore'a Helmut Juros s. 223-241
"Aktuelle Themen der Moraltheologie", Johannes Gründel, München 1971 : [recenzja] Helmut Juros Johannes Gründel (aut. dzieła rec.) s. 227-228
Karla Lehmanna myślenie teologiczne o współczesnym świecie Helmut Juros s. 231-240
Międzynarodowe kolokwium dogmatyków fundamentalistów i kanonistów w Berlinie, w latach 1973-1989 Wolfgang Beinert Helmut Juros Lothar Ullrich s. 237-248
"Kościół - Kultura - Europa", Helmut Juros, Lublin-Warszawa 1997 : [recenzja] Grzegorz Olszowski Helmut Juros (aut. dzieła rec.) s. 243-244
"Teologia moralna czy etyka teologiczna? : Studium z metateologii moralności", Helmut Juros, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Zuberbier Helmut Juros (aut. dzieła rec.) s. 309-312
Laudacja na cześć Księdza Profesora dr hab. Jana Kruciny z okazji siedemdziesięciolecia urodzin i wręczenia Księgi Pamiątkowej Helmut Juros s. 317-324
Zamknięcie sympozjum Helmut Juros s. 320-322
Unia Europejska a religia : gra toczy się o fundamenty Helmut Juros s. 403-407