Znaleziono 4 artykuły

J. Wróbel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wstęp do filozofii św. Tomasza z Akwinu", M. D. Chenu, Warszawa 1974 : [recenzja] J. Wróbel M. D. Chenu (aut. dzieła rec.) s. 164-168
"Veritatem facientes : księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Franciszka Greniuka", red. J. Nagórny, J. Wróbel, Lublin 1997 : [recenzja] Tadeusz Reroń J. Nagórny (aut. dzieła rec.) J. Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 178-180
">>Scientia<< w ujęciu Rogera Bacona", Małgorzata Frankowska, Wrocław 1969 : [recenzja] J. Wróbel Małgorzata Frankowska (aut. dzieła rec.) s. 248-255
"Textus et Studia Historiam Theologoliae in Polonia Excultae Spectantia", Warszawa 1971 : [recenzja] J. Wróbel s. 255-260