Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2016, Tom 44, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola i znaczenie ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w procesie rozwoju regionalnego Tomasz Hoffmann s. 11-22
Mentoring w podmiotach ekonomii społecznej Grażyna Krzyminiewska s. 23-32
ymulacja komputerowa zamiast tradycyjnego eksperymentu ekonomicznego Małgorzata Łatuszyńska s. 33-48
Instytucjonalne uwarunkowania wykorzystywania zasobów kapitału ludzkiego Maciej Miszewski s. 49-64
Poziom obserwacji zjawiska a współczesna ekonomia Agnieszka Mrozińska s. 65-74
Komunikacja w środowisku wielokulturowych Aleksandra Olejniczak s. 75-86
Rating kraju a kursy walutowe Patrycja Chodnicka-Jaworska s. 87-98
Multiplikacja wydatków budżetu rolnego na 2016 rok przez budżet środków europejskich Andrzej Czyżewski Anna Matuszczak s. 99-110
Tendencje rozwoju powiązań przedsiębiorstw we współczesnym świecie Kazimierz Górka Agnieszka Thier Marcin Łuszczyk s. 111-126
Pułapka średniego dochodu zagrożeniem dla rozwoju gospodarki polskiej Maria Fic Daniel Fic Edyta Ropuszyńska-Surma s. 127-140
Budowa przewagi konkurencyjnej na bazie zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach Michał Igielski s. 141-152
Dynamika pozyskiwania energii odnawialnej w Polsce w latach 2010-2014 Karol Kukuła s. 153-164
Bezpieczeństwo ekonomiczne w warunkach postępującej finansyzacji Marek Leszczyński s. 165-174
Płaca wydajnościowa w modelu Shapiro-Stiglitza - ujęcie regionalne Mariusz Nyk s. 175-188
Studia dualne z perspektywy przyszłej tranzycji studentów kierunków ekonomicznych na rynek pracy Izabela Ostoj s. 189-200
Rolnictwo a zielone miejsca pracy Łukasz Popławski Małgorzata Rutkowska-Podołowska s. 201-208
Rola kultury organizacyjnej w kształtowaniu efektywności organizacji Ewa Stroińska Justyna Trippner-Hrabi s. 209-218
Zatrudnienie w ochronie zdrowia w Polsce na tle migracji i poziomu wynagrodzenia lekarzy Żaneta Tatara s. 219-236
Przekształcenia krajobrazu terenów poindustrialnych na wybranych przykładach Paweł Szumigała Piotr Urbański s. 237-250
Zrównoważony rozwój transportu w Unii Europejskiej a rozwój społeczno-gospodarczy Paweł Wacek s. 251-262
Jaki mechanizm redukcji emisji gazów cieplarnianych zastosować w odniesieniu do rolnictwa Unii Europejskiej Barbara Wieliczko s. 263-272
Aggregate Relative Deprivation and Macroeconomic Imbalances in the Euro-Area - A First Look Julia Włodarczyk s. 273-284
Płaszczyzny współpracy samorządów lokalnych z innymi podmiotami Ewa Zeman-Miszewska s. 285-300