Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2015, Tom 40, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Determinanty spójności społecznej w Unii Europejskiej Jan Borowiec s. 11-21
Kwestie zrównoważonego rozwoju w strategiach przedsiębiorstw Paweł Cegliński s. 23-32
Rozwój zrównoważony jako wyzwanie dla Unii Europejskiej w warunkach globalnej gospodarki Katarzyna Czech s. 33-43
Znaczenie infrastruktury w koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Małgorzata Dolata s. 45-55
Realizacja koncepcji zielonego wzrostu w krajach OECD Barbara Fura s. 57-67
Zorientowana rynkowo polityka ekologiczna w polityce rozwoju Unii Europejskiej Andrzej Graczyk s. 69-82
Instytucje formalne i nieformalne w kształtowaniu trwałego rozwoju Bogusław Fiedor s. 83-107
Rola rolnictwa w kreowaniu trwałego rozwoju Jolanta Kondratowicz-Pozorska s. 109-118
Stres a równowaga życiowa Grażyna Leśniewska s. 119-129
Wybrane aspekty zachowań konsumentów w kontekście zrownoważonej konsumpcji Aleksandra Milczarek s. 131-143
Ekonomia cyrkularna – wyzwanie i konieczność zrównoważonego rozwoju Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz s. 145-154
Ekonomia społeczna na tle problemów zrównoważonego rozwoju Łukasz Popławski Małgorzata Rutkowska-Podołowska s. 155-165
Oddziaływanie miasta na środowisko naturalne w kontekście rozwoju zrównoważonego Marek Szturo Joanna Tomczyk Marcelina Zapotoczna s. 167-177
W poszukiwaniu miar efektywności inwestycji na rzecz środowiska Waldemar Kozioł Mariola E. Zalewska s. 179-188
Analiza porównawcza wskaźników ładu przestrzennego na poziomie gminy Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 189-200
Polskie parki narodowe : ujęcie instytucjonalne Arkadiusz Babczuk Marian Kachniarz s. 203-213
Zrównoważona produkcja w przedsiębiorstwach branży mleczarskie Barbara Hadryjańska s. 215-225
Systemy wsparcia innowacji ekologicznych Polski Wschodniej Jolanta Korkosz-Gębska s. 227-235
Środowiskowe uwarunkowania jakości życia w powiatach województwa zachodniopomorskiego Barbara Kryk s. 237-250
Determinanty jakości życia w kontekście badań transgranicznych Marta Kusterka-Jefmańska s. 251-261
Zrównoważona gospodarka nawozami naturalnymi na obszarach wiejskich na przykładzie wybranych gmin województwa podlaskiego Małgorzata Rauba s. 263-272
Wdrażanie rozwoju trwałego i zrównoważonego w gospodarce wodnej Kazimierz Górka Agnieszka Thier s. 273-287
Kształtowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie na przykładzie gminy miejsko-wiejskiej Choroszcz Ewa Rauba s. 289-298
Czytani na nowo – laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii a nowe idee rozwoju cywilizacyjnego Stanisław Czaja s. 301-306