Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2014, Tom 35, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kwantyfikowalność jakości rządzenia w gospodarce Elżbieta Jabłońska s. 11-25
Wykorzystanie instrumentów polityki podatkowej w celu poprawy płynności przedsiębiorstw Elżbieta Jędruczyk s. 27-39
Rola państwa w obszarze usług komunalnych : próba zarysowania problemu badawczego Agnieszka Kwarcińska s. 41-55
Determinanty przepływów pieniężnych w grupie kapitałowej Edyta Mioduchowska s. 57-70
Ekologiczne gospodarstwa rolne jako podmioty sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich w Polsce Jolanta Kondratowicz-Pozorska s. 71-85
Ocena wybranych zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób prawnych Agnieszka Wasiuk Adrian Zabłocki s. 87-96
Nadwyżka obrotów bieżących w Chinach a globalna nierównowaga płatnicza Ewa Bilewicz s. 99-111
Social aspects of restructuring in Ukraine Iryna Boiko Sofia Mokina s. 113-132
Analiza preferencji w zakresie wielkości i struktury oszczędności gospodarstw domowych w Polsce Agnieszka Bretyn s. 133-147
Struktura eksportu jako determinanta jego dynamiki we współczesnym handlu międzynarodowym : na przykładzie Ameryki Łacińskiej Jerzy Dudziński Jarosław Narękiewicz s. 149-163
„Green” investments in Ukraine and their socio-economic consequences Iryna Fedulova Tetiana Iakymchuk s. 165-176
Analiza zawodów deficytowych w stosunku do liczby bezrobotnych w latach 2011–2012 Agnieszka Łopatka s. 177-191
Obraz polskiego emigranta w świetle danych Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011 Marzena Matkowska s. 193-205
Kapitał społeczny jako determinanta rozwoju gospodarki opartej na wiedzy : analiza porównawcza wybranych państw Unii Europejskiej Aleksandra Milczarek Małgorzata Zakrzewska s. 207-218
Determinants of food security in Ukraine Tetiana G. Mostenska s. 219-229
Perspective of development of organic products market of Ukraine Tetiana Mostenska Oleksandra Ralko s. 231-246
Rola Polski w zaspokajaniu popytu importowego na usługi informatyczne i informacyjne Unii Europejskiej Katarzyna Nowacka-Bandosz s. 247-262
Rynek pracy w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej Roman Siedlikowski s. 263-278
Destinations of environmental restructuring of Ukrainian food industry enterprises Natalia Hunko Natalia Skopenko s. 279-289
Ubodzy pracujący w Polsce na tle Unii Europejskiej Izabela Szamrej-Baran s. 291-304
Alternative sources and problems of energy saving in Ukraine Anastasiia Tikhonova s. 305-315
"Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej", Bożena Ryszawska, Wrocław 2013 : [recenzja] Barbara Kryk Bożena Ryszawska (aut. dzieła rec.) s. 317-321