Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2012, Tom 25

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poziom wykształcenia Polaków a konkurencyjność gospodarki Anna Berezka s. 11-22
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie krajów rozwijających się a konkurencyjność krajowych przedsiębiorstw Ewa Bilewicz s. 23-36
Ubóstwo jako efekt zewnętrzny funkcjonowania konkurencyjnej gospodarki Monika Grabowska s. 37-49
Warunki dostawy a konkurencyjność w handlu zagranicznym Renata Knap s. 51-59
Wykształcenie jako element konkurencyjności na rynku pracy Grażyna Leśniewska s. 61-76
Imigranci na polskim rynku pracy Marzena Matkowska s. 77-90
Stan transportu kolejowego w polskiej gospodarce Danuta Miłaszewicz Bogusław Ostapowicz s. 91-104
Ocena zdolności innowacyjnej wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 2000-2009 Joanna Staśkiewicz s. 105-123
Konkurencyjność gospodarki Polski na tle wybranych gospodarek Unii Europejskiej Izabela Szamrej-Baran s. 125-142
Koncepcja smart citiies w budowaniu konkurencyjności współczesnych miast Tomasz Jakubiec s. 145-160
Wpływ wykorzystywania funduszy unijnych na wzrost konkurencyjności gmin Anna Katoła s. 161-177
Wpływ infrastruktury tecnicznej na atrakcyjność obszarów wiejskich Lidia Kłos s. 179-192
Konkurencyjność gospodarek państw regionu Morza Bałtyckiego a ich ekologizacja Hanna Kruk s. 193-205
Wsparcie konkurencyjności zachodniopomorskich przedsiębiorstw w regionalnym programie operacyjnym województwa zachodniopomorskiego Jarosław Poteralski s. 207-218
Konkurencyjność regionu zachodniopomorskiego w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sektorze gospodarki opartej na wiedzy Beata Skubiak s. 219-237
Kapitał intelektualny jako podstawa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw Karolina Beyer s. 241-254
Jakość usług a konkurencyjność w organizacjach Anna Bielawa s. 255-267
Strategiczna karta wyników jako narzędzie poprawy konkurencyjności jednostek medycznych Radosław Bielicki Tomasz Ciesielski s. 269-286
Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w podejściu zasobowym na podstawie firmy "A" Barbara Czerniachowicz s. 287-302
Zastosowanie funkcji o stałej elastyczności substytucji (CES) oraz funkcji Cobba-Douglasa do oceny konkurencyjności spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie Mariusz Doszyń s. 303-313
Partnerstwo przedsiębiorstw w kontekście ich rozwoju i konkurencyjności Ilona Kędzierska-Bujak s. 315-329
Inwestycje ekologiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw Małgorzata Kożuch s. 331-342
Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań ekologicznych Marta Krawczyk s. 343-356
Pamięć organizacyjna i jej rola w budowaniu konkurencyjności firmy Aleksandra Rudawska s. 357-371
Aktywność innowacyjna sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w aspekcie konkurencyjności przedsiębiorstw Radosław Depczyński Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 373-392
Wpływ innowacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Roman Tylżanowski s. 393-406
Kluczowe kompetencje organizacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej na przykładzie wybranych placówek uniwersalnych banków komercyjnych Anna Wieczorek-Szymańska s. 407-422