Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2015, Tom 41, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metody zarządzania ryzykiem niewypłacalności kraju Lidia Mesjasz Czesław Mesjasz s. 11-23
Rola kanału handlowego i finansowego w zarażeniu państw rozwiniętych i rozwijających się Piotr Gabrielczak s. 25-41
The role of money in the contemporary economy Waldemar Gajda s. 43-54
Efektywność inwestycji ubezpieczeniowych funduszy kapitalowych dostęonych w ramach indywidualnych kont emerytalnych w świetle modelu Henrikssona-Mertona Łukasz Dopierała Liwiusz Wojciechowski s. 55-67
Rola podmiotów z kapitałem zagranicznym w gospodarce województwa zachodniopomorskiego Halina Nakonieczna-Kisiel s. 71-85
Międzynarodowe obroty usługowe podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w latach 2009 - 2013 Elżbieta Bombińska s. 87-100
Konkurencja podatkowa jako czynnik lokalizacyjny polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych Agnieszka Kłysik-Uryszek Tomasz Uryszek s. 101-115
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany struktury towarowej polskiego eksportu Marek Maciejewski s. 117-130
Korporacje transnarodowe jako siła napędowa procesu internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej Anna Odrobina s. 131-144
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w promowaniu dyfuzji wiedzy w polskiej gospodarce : analiza cytowań patentowych Małgorzata Wachowska s. 145-156
Analiza kosztów gospodarczych wynikających z napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych Dominik Sadłakowski s. 157-168
Konwergencja gospodarek krajów Unii Europejskiej o walutach narodowych względem strefy euro w okresie postkryzysowym Wawrzyniec Michalczyk s. 171-184
Problem nadwyżek i deficytów na rachunkach obrotów bieżących krajów strefy euro Bogumiła Mucha-Leszko Katarzyna Twarowska s. 185-197
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na początku XXI wieku Ewa Bilewicz s. 199-211
W kwestii rozwoju sektora kreatywnego i sposobów jego finansowania Marcin Gryczka s. 213-227
Charakterystyka rynku walutowego wybranych walut azjatyckich Magdalena Markiewicz Monika Szmelter s. 229-243
Rola elastycznej linii kredytowej w gospodarce Polski Katarzyna Nowacka-Bandosz s. 245-258
Kraje Next Eleven : wschodzące światowe potęgi a kryzys gospodarczy Wojciech Zysk s. 259-271
Reforma systemu emerytalnego na Węgrzech i jej znaczenie dla Giełdy Papierów Wartościowych w Budapeszcie Joanna Adamska-Mieruszewska Maddalena Mosionek-Schweda s. 273-288
Strukturalne uwarunkowania mechanizmu transmisji impulsów polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 1984 - 2013 Dominika Brózda s. 298-304
"Budowa rynku wewnętrznego usług w Unii Europejskiej", Alina Szypulewska-Porczyńska, Warszawa 2014 : [recenzja] Halina Nakonieczna-Kisiel Alina Szypulewska-Porczyńska (aut. dzieła rec.) s. 307-311