Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2015, Tom 39, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kreatywność i talent w koncepcji kapitału ludzkiego Maria Białasiewicz s. 9-21
Zarządzanie wiekiem i jego znaczenie w strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Joanna Gajda s. 23-34
Zasady zarządzania jakością w aspekcie działań innowacyjnych w organizacji Marian Gołębiowski s. 35-44
Zarządzanie ryzykiem innowacyjnym w organizacji Krzysztof Janasz s. 45-55
Osobowość człowieka a skłonność do wprowadzania innowacji Katarzyna Kozioł-Nadolna s. 57-66
Społeczna odpowiedzialność i nieodpowiedzialność biznesu Wojciech Leoński s. 67-77
Zarządzanie jakością usług a działalność przedsiębiorstw sektora bankowego Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 79-89
Organizacja fraktalna w gospodarce sieciowej Anna Wieczorek-Szymańska s. 91-100
Strategia technologiczna w rozwoju współczesnych organizacji Joanna Wiśniewska s. 101-111
Wartość kapitału intelektualnego spółek notowanych na WIG 30 Karolina Beyer s. 115-126
Poziom oczekiwań i percepcji jakości usług serwisowo-naprawczych kobiet i mężczyzn w autoryzowanych serwisach samochodowych Anna Bielawa s. 127-138
Czynniki określające jakość życia zawodowego w zależności od wykształcenia pracownika Anna Turczak Patrycja Zwiech s. 139-152
"Relacje praca–życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki", red. Renata Tomaszewska-Lipiec, Bydgoszcz 2014 : [recenzja] Augustyna Burlita Renata Tomaszewska-Lipiec (aut. dzieła rec.) s. 155-158
"Marketing międzynarodowy. Współczesne trendy i praktyka", red. Krzysztof Fonfara, Warszawa 2014 : [recenzja] Barbara Kryk Krzysztof Fonfara (aut. dzieła rec.) s. 159-163