Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2014, Tom 37, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Triple Helix a możliwości kreowania zrównoważonego rozwoju Anna Busłowska s. 11-19
Rozwój zielonej gospodarki na szczeblu lokalnym : wybrane aspekty Joanna Godlewska s. 21-32
Jakość życia, poziom jakoścu życia, równowaga bytu : dyskusja trwa Małgorzata Gotowska s. 33-43
Finansowe aspekty przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym Małgorzata Jabłońska s. 45-56
Źródła zadłużenia w państwach strefy euro w świetle teorii ekonomii Piotr Klimczyk s. 57-66
Innowacyjność przedsiębiorstw jako stymulator rozwoju regionalnego Małgorzata Kożuch s. 67-77
Zróżnicowanie jakości życia w zakresie infrastruktury socjalnej i opieki społecznej na przykładzie powiatów województwa zachodniopomorskiego Barbara Kryk s. 79-89
Opłata za usługę zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków a zasada "sprawca zanieczyszczenia płaci" Ewa Rauba s. 91-103
Sytuacja młodzieży na polskim rynku pracy Kamila Rybicka s. 105-116
Cele polityki morskiej największych gospodarek morskich świata w świetle międzynarodowych ustaleń Joanna Kizielewicz Katarzyna Skrzeszewska s. 117-126
Energetyka prosumencka i jej wpływ na rynek energii elektrycznej Sylwia Słupik s. 127-136
"Crowdfunding" jako oddolne narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju Agnieszka Sobol s. 137-146
Przedsiębiorczość społeczna : kluczowe czynniki rozwoju Katarzyna Zioło s. 147-156
Rola infrastruktury transportowej jako czynnika poprawy konkurencyjności Europy Aleksandra Koźlak Barbara Pawłowska s. 157-168
Model kapitału intelektualnego Krzysztof Turowski s. 169-181
Spójność gospodarcza i społeczna Unii Europejskiej w latach 2007 - 2013 Jan Borowiec s. 185-196
Budżet obywatelski jako partycypacyjna forma współrządzenia Małgorzata Burchard-Dziubińska s. 197-208
Doświadczenia wybranych polskich regionów w rozpoznaniu i wdrażaniu inteligentnych specjalizacji Dorota Czyżewska Anna Golejewska s. 209-220
Rola innowacyjności i konkurencyjności w rozwoju regionu Bałkanów Zachodnich na przykładzie Czarnogóry Radosław Dziuba s. 221-230
Diagnoza stanu bezrobocia kobiet niepełnosprawnych : studium przypadku miasta Jelenia Góra Ewa Gadzialska s. 231-242
Strategia inteligentnej specjalizacji stymulatorem rozwoju gospodarczego regionów Anna Grądziel s. 243-253
Regionalne zróżnicowanie poziomu życia w Polsce na podstawie badań CBOS Lidia Kłos s. 255-266
Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE na inwestycje w sektorze MSP na przykładzie województwa pomorskiego Anna Golejewska Emilia Modranka s. 267-277
Analiza działań LGD na rzecz rozwoju zrównoważonego : na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Joanna Kondratowicz-Pozorska s. 279-288
Wykorzystanie środków w ramach PROW 2007 - 2013 w województwie mazowieckim Olga Podlińska s. 289-298
Poziom życia w wybranych miastach dolnośląskich Katarzyna Przybyła s. 299-309
Ochrona ekosystemów wodnych na obszarach wiejskich przed zanieczyszczeniami zawartymi w ściekach komunalnych w świadomości lokalnych społeczności Krystyna Rauba s. 311-321
Klaster jako generator kapitału relacyjnego i jego rola w rozwoju regionu zachodniopomorskiego Małgorzata Smolska s. 323-333
Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Paulina Stolarczyk s. 335-346
Wymiana handlowa a wzrost gospodarczy Łukasz Topolewski s. 347-356
Nakłady na ochronę zdrowia a poziom i dynamika PKB per capita w wybranych krajach OECD Iwona Anna Turowska Krzysztof Turowski s. 357-368
Analiza wybranych wymiarów kapitalu społecznego : wyniki badań Małgorzata Zakrzewska s. 369-381
"Konkurencyjność międzynarodowa a rozwój społeczno-gospodarczy. Przypadek Polski na tle krajów europejskich", Magdalena Tusińska, Katowice 2014 : [recenzja] Danuta Miłaszewicz Magdalena Tusińska (aut. dzieła rec.) s. 385-389
Ogólnopolska Konferencja pn. „Aspekty polityki gospodarczej, społecznej i przestrzennej (w wymiarze krajowym, regionalnym, lokalnym)” – Międzyzdroje, 22–24 września 2014 rok Zbigniew Piepiora s. 391-395