Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 39
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2017, Tom 48, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Katarzyna Włodarczyk Patrycja Zwiech s. 7
Wpływ starzenia się ludności na zarządzanie przedsiębiorstwem : aspekty marketingowe Ewa Frąckiewicz s. 11-20
Problemy skutecznego zarządzania projektem outsourcingu Katarzyna Grondys Marta Kadłubek s. 21-32
Kompetencje członków zespołu wirtualnego Beata Krawczyk-Byłka s. 33-44
Endogeniczne uwarunkowania crowdsourcingu Regina Lenart-Gansiniec s. 45-54
Dynamiczne zdolności : wzloty i upadki paradygmatu strategii Maciej Mitręga s. 55-64
Sezonowość w turystyce nadmorskiej : wyzwanie dla strategii zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach turystycznych Kamila Radlińska s. 65-76
Analiza procesowa jako narzędzie do usprawnienia działalności organizacji Filip Nowak Katarzyna Ragin-Skorecka s. 77-88
Symboliczny wymiar komunikacji marketingowej w kształtowaniu sieci interakcji Olgierd Witczak s. 89-98
Zakres aktywności prosumpcyjnej nabywców a ich opinie na temat aktywizujących działań oferentów Agnieszka Izabela Baruk s. 101-112
Znaczenie bodźców cenowych dla efektów migracji klientów do kanału internetowego Ilona Bondos s. 113-123
Zarządzanie regionem nadmorskim w aspekcie wpływu turystyki na jego rozwój Ewa Hącia s. 125-135
Wpływ chorób przewlekłych na potencjał polskiego rynku pracy w kontekście starzenia się zasobów pracy w Polsce Agnieszka Jakubowska s. 137-149
Badanie czynników stymulujących proces transferu wiedzy z jednostek sfery nauki do sektora MSP Marta Brzozowska Danuta Janczewska s. 151-160
Motywowanie pracowników jako wyzwanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi Wioletta J. Karna Agnieszka Knap-Stefaniuk s. 161-171
Polityka personalna w sprawozdawczości niefi nansowej spółek giełdowych Małgorzata Krajewska-Nieckarz Monika Sobczyk s. 173-183
Poziom kompetencji społecznych przyszłego specjalisty do spraw zasobów ludzkich : wyniki badań Anna Krasnova Izabela Różańska-Bińczyk s. 185-195
Czynniki kształtujące przywiązanie trwania pracowników Dagmara Lewicka Monika Pec s. 197-207
Kategoryzacja portów jachtowych jako możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej Aleksandra Łapko s. 209-219
Zarządzanie talentami w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na innowacjach Krystyna Mazurek-Łopacińska Magdalena Sobocińska s. 221-230
Zarządzanie talentami w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na innowacjach Krystyna Mazurek-Łopacińska Magdalena Sobocińska s. 221-230
Ocena e-sklepów funkcjonujących w branży turystycznej Barbara Mróz-Gorgoń Grzegorz Szymański s. 231-241
Wartość dla klienta wielokanałowego czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa Lech Nieżurawski Bożena Pawłowska s. 243-256
Współpraca organizacyjna niezależnych podmiotów w sieci : rozwiązanie dla sprzedaży XXI wieku Monika Pec Wiesław Tereszko s. 257-267
Czynniki kształtujące satysfakcję pracowników wybranej grupy dyspozycyjnej na przykładzie policji Adam Piontek s. 269-279
Przeobrażenia we współczesnej pracy Anna Pluta s. 281-291
Pomiar zaufania międzyorganizacyjnego Adam Rudzewicz s. 293-305
Kreowanie wizerunku marki w mediach społecznościowych Magdalena Grębosz Dagna Siuda s. 307-316
Zarządzanie wiedzą w kontekście jakości życia młodych ludzi Agnieszka Kwiatek Maja Skiba s. 317-326
Zróżnicowanie działań w zakresie zarządzania wiekiem Katarzyna Stankiewicz s. 327-338
Znaczenie strategicznego przywództwa we wdrażaniu strategii organizacji Malwina Szarek s. 339-349
Karol Wajszczuk Strategie logistyki dla przedsiębiorstw rolniczych na bazie koncepcji LSR : case study Karol Wajszczuk s. 351-362
Cyfrowa abstynencja a skuteczna komunikacja marketingowa Joanna Wyrwisz s. 363-372
Kompetencje menedżerów w zrównoważonej organizacji Barbara Wyrzykowska Aleksandra Zaleśna s. 373-382
Jakość pracy pielęgniarek w szpitalu Zofia Wyszkowska s. 383-393
Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych jako wskaźnik innowacyjności przedsiębiorstw Agnieszka Zielińska s. 395-406
Samoocena kompetencji przedsiębiorczych i szacowane prawdopodobieństwo rozpoczęcia działalności gospodarczej a doświadczenia przedsiębiorcze w rodzinie Michał Tomczak Paweł Ziemiański s. 407-418
Istota motywacji pracowników tworzących zespoły w procesach innowacyjnych Joanna Żukowska s. 419-428
"Kompetencje : aspekty teoretyczne i praktyczne", Urszula Jeruszka, Warszawa 2016 : [recenzja] Wojciech Jarecki Urszula Jeruszka (aut. dzieła rec.) s. 431-434