Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2017, Tom 50, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ sposobu normalizacji na wyniki klasyfikacji wariantów decyzyjnych uzyskanej za pomocą uogólnionej miary odległości Krzysztof Dmytrów s. 7-18
Szczeciński algorytm masowej wyceny nieruchomości - podejście ekonometryczne Mariusz Doszyń Józef Hozer s. 19-29
Spółdzielczość mieszkaniowa w Polska po transformacji gospodarczej Iwona Foryś s. 31-41
Praktyczne problemy wykorzystania średnich arytmetycznych i median cen jednostkowych nieruchomości jako podstawy wyznaczania indeksów cen na rynku nieruchomości Sebastian Kokot s. 43-62
Zastosowanie analizy korespondencji do identyfikacji czynników kształtujących wydajność pracy w polskich i niemieckich przedsiębiorstwach Barbara Batóg Jacek Batóg s. 65-81
Ocena wpływu zatrudnienia subsydiowanego na wyjście z bezrobocia Beata Bieszk-Stolorz s. 83-95
Wykorzystanie miar rozkładu w analizie wskaźnikowej przedsiębiorstwa Mateusz Czerwiński s. 97-108
Próba modelowania przestrzennych czynników wzrostu gospodarczego w podregionach w Polsce w 2012 roku Mariusz Doszyń Krzysztof Heberlein s. 109-120
Wymarzone mieszkanie w oczach studentów - wyniki badania ankietowego Anna Gdakowicz Ewa Putek-Szeląg s. 121-138
Badanie występowania konwergencji stóp wzrostu na rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie w latach 2006-2016 w kontekście faz cyklu koniunkturalnego Sebastian Gnat s. 139-154
Identyfikacja wzorców zaangażowania w podnoszenie kwalifikacji z podnoszeniem analizy sekwencji Alicja Grześkowiak s. 155-167
Wykorzystanie metody wielokryterialnej drzew decyzyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym Katarzyna Hawran Joanna Kowalik s. 169-178
Analiza porównawcza wybranych współczynników demograficznych miast polskich w latach 1964-1988 i 1989-2013 Henryk Kowgier s. 179-190
Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim na tle Polski Iwona Markowicz s. 191-204
Badania poziomu życia w krajach Unii Europejskiej za pomocą wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej Józef Hozer Lidia Matuszko Justyna Parzych s. 205-213
bezpieczeństwo a poziom przestępczości w Polsce w latach 2007-2016 Monika Mocianko-Pawlak s. 215-230
Prognozowanie zmienności stóp zwrotu na rynkach złota i srebra z uwzględnieniem efektu asymetrii i drugiej pamięci Bogdan Włodarczyk s. 231-247