Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2014, Tom 37, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Finansowe aspekty zarządzania przestrzenią na poziomie lokalnym Sławomira Hajduk s. 11-20
"Skyscraper index" - czy wieżowce wieszczą krach? Marian Kachniarz s. 21-31
Znaczenie ekonomii społecznej w zrównoważonym rozwoju Anna Jakubczak s. 33-41
Rola węgla w gospodarce Mongolii Khaliunaa Erdenekhuu s. 43-53
Sprawozdawczość skonsolidowana w jednostkach samorządu terytorialnego Magdalena Kowalczyk s. 55-63
Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy społecznej jako przykład realizacji wybranych założeń strategii rozwoju kraju Monika Kowalska s. 65-74
Kapitał społeczny mieszkańców Małopolski na przykładzie lokalnych organizacji społecznych Elżbieta Kuchta s. 75-84
Fotowoltaika szansą dla regionu Rafał Krakowski s. 85-93
Nowe trendy w edukacji Grażyna Leśniewska s. 95-105
Metody oceny oddziaływania przedsięwzięć inwestycyjnych na środowisko naturalne Roma Strulak-Wójcikiewicz Małgorzata Łatuszyńska s. 107-115
Wpływ różnic kulturowych na rozwój organizacji Aleksandra Olejniczak s. 117-125
Miasta w polityce spójności Unii Europejskiej Ewa Pancer-Cybulska s. 127-135
Starzenie się społeczeństwa - wyzwanie czy szansa? Beata Skubiak s. 137-145
Usługi socjalne użyteczności publicznej w kontekście reguł konkurencji w Unii Europejskiej Jerzy Ząbkowicz s. 147-156
Rozwój społeczno-gospodarczy na obszarach chronionych Anetta Zielińska s. 157-166
Podstawy teoretyczne modelowania rozwoju transgranicznych systemów osadniczych Tadeusz Zipser Jerzy Ładysz s. 167-176
Przemiany przestrzenno-funkcjonalne małych miast w Polsce w okresie transformacji ustrojowej Bartosz Bartosiewicz s. 179-188
Ocena działalności samorządów gmin na rzecz rozwoju turystyki na obszarach wiejskich Lubelszczyzny Sylwia Golian s. 201-211
Obszary zagrożeń środowiska przyrodniczego w uzdrowisku na przykładzie Dusznik-Zdroju Eleonora Gonda-Soroczyńska Anna Malwina Soroczyńska s. 213-222
Działalność parków krajobrazowych w opinii pracowników gmin województwa wielkopolskiego : wyniki badań Hanna Kruk s. 223-233
Znaczenie transportu kolejowego w dostępności komunikacyjnej miast sudeckich Jacek Potocki s. 235-245
Zrównoważona mobilność w aglomeracjach : ze szczególnym uwzględnieniem Trójmiasta Adam Przybyłowski s. 247-256
Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiolowych w województwie świętokrzyskim Zbigniew Piepiora s. 257-268
Ocena społeczno-ekonomicznych aspektów rozwoju wybranych gmin aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem uogólnionej miary odległości Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 269-278
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny w Krośnie Odrzańskim jako instrument działań samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju przestrzennego Paweł Szumigała s. 279-290
Rola opodatkowania nieruchomości mieszkaniowych w kreowaniu polityki mieszkaniowej państwa Joanna Cymerman Marcelina Zapotoczna s. 291-302
Proces suburbanizacji a warunki życia mieszkańców podpoznańskich i podwrocławskich gmin Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 303-313
Aktywność władz samorządowych w obliczu zmian demograficznych kształtujących sektor turystyczny : przykład województwa warmińsko-mazurskiego Joanna Zielińska-Szczepkowska Alina Źróbek-Różańska s. 315-323
Analiza dokumentacji planistycznej oraz jej wpływu na zmiany funkcjonalno-przestrzenne wybranego fragmentu miasta Poznania w latach 1975 - 2008 Roman Kaczmarek Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 325-336
"Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność MSP", red. M. Gotowska, A. Jakubczak, Bydgoszcz 2014 : [recenzja] Barbara Kryk M. Gotowska (aut. dzieła rec.) A. Jakubczak (aut. dzieła rec.) s. 339-341