Znaleziono 10 artykułów

Grażyna Leśniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gotowość do zmiany nauczycieli szansą edukacji XXI wieku Grażyna Leśniewska s. 39-49
Wykształcenie jako element konkurencyjności na rynku pracy Grażyna Leśniewska s. 61-76
Gry jako narzędzia wspierające proces edukacji Grażyna Leśniewska s. 65-75
Nowe trendy w edukacji Grażyna Leśniewska s. 95-105
Edukacja nieformalna – moda czy konieczność Grażyna Leśniewska s. 113-122
Stres a równowaga życiowa Grażyna Leśniewska s. 119-129
Dzieje gospodarki morskiej od walki o polskie granice morskie aż do Unii Europejskiej Grażyna Leśniewska Jan Nikołajew s. 121-139
Drogi do szczęścia w opinii studentów Anna Filińska Grażyna Leśniewska s. 139-145
O współczesnych - i nie tylko - społecznościach wiejskich Grażyna Leśniewska s. 197-203
Społeczny i ekonomiczny wymiar zagrożeń zawodowych w morskim środowisku pracy Grażyna Leśniewska Jan Nikołajew s. 339-349