Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2012, Tom 30

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od epoki agrarnej po gospodarkę opartą na wiedzy Karolina Beyer s. 11-21
Znaczenie przepływów pieniężnych w zarządzaniu jednostką gospodarczą Kamil Cieślik Magdalena Kawczyńska s. 23-33
Czarny CSR : nieetyczne wykorzystywanie koncepcji przez organizacje Katarzyna Kazojć s. 35-48
Lean Management jako koncepcja wspomagająca zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie Jan M. Janiszewski Kamil Siemieniuk s. 49-64
Istota i rozwój rynku partnerstwa publiczno-prawnego w Polsce Marta Łakomy s. 65-77
Społeczna odpowiedzialność biznesu a konkurencyjność przedsiębiorstwa Sławomir Dąbrowski Aleksandra Wołkowicka s. 79-89
Zarządzanie finansami publicznymi za pomocą budżetu zadaniowego Magdalena Perkowska-Szymanowicz Katarzyna Waszczuk s. 91-103
Metody pomiaru kompetencji pracowników w organizacji Anna Wieczorek-Szymańska s. 105-115
Przywództwo jako kluczowa rola top managementu we współczesnych organizacjach Ewa Wilmanowicz s. 117-128
Organizacja procesu sporządzania rachunku przepływów pieniężnych Anna Zbaraszewska s. 129-140
Próba wdrożenia elastycznego rynku pracy w województwie dolnośląskim Monika Grabowska s. 143-156
To financial success through happy customer service employees Monika Grzybowska s. 157-167
Cykl konwersji gotówki a upadłość przedsiębiorstw Marcin Kaczorowski s. 169-180
Zarządzanie ryzykiem podmiotów gospodarczych Katarzyna Kazojć Piotr Woźniak s. 181-191
Wybrane skutki wprowadzenia nowych wymogów kapitałowych w Polsce Agnieszka Mastalerz s. 193-205
Metody analizy ryzyka w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych Marcin Pawlak s. 207-217
Przegląd badań dotyczących telepracy Aleksander Ślązak s. 219-232
Zmiany w aktywności innowacyjnej regionalnych systemów przemysłowych w kontekście wielkości i własności badanych przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim Barbara Czerniachowicz Arkadiusz Świadek s. 233-244
Siła przyciągania gwiazd, czyli wykorzystanie wizerunku osób publicznych w marketingu społecznym Justyna Wesołowska Aneta Winiarska Agnieszka Wojnarowska s. 245-259
Główne cele rozwoju krajowego systemu demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji Andrzej Wojcieszak s. 261-270
Innowacyjność w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej Paweł Frankowski Beata Skubiak s. 271-282
Zastosowanie programowania liniowego w ocenie efektywności zrównoważonego transportu Elżbieta Szaruga s. 283-298