Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 42
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2016, Tom 45, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Józef Hozer s. 7-8
Modele hazardu a model logitowy Beata Bieszk-Stolorz s. 11-22
O roli gier towarzyskich w tworzeniu i rozwoju teorii gier oraz jej ekonomicznych zastosowań Ewa Drabik s. 23-35
Indeksy cen nieruchomości dla małych obszarów Iwona Foryś s. 37-48
Rola doradztwa gospodarczego w tworzeniu wiedzy i strategii rozwoju w mikroprzedsiębiorstwach Wojciech Grabowski Edward Stawasz s. 49-59
Estymator nieobciążony czy estymator minimalizujący błąd średniokwadratowy Jan Purczyński s. 61-70
Wybrane metody estymacji parametrów funkcji logistycznej Jan Purczyński s. 71-82
Przekształcenia własnościowe w spółdzielniach mieszkaniowych Małgorzata Blaszke Teodor Skotarczak s. 83-92
Wartość przedsiębiorstwa i jej determinanty w zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami Bogusława Ziółkowska s. 93-104
Diagnozowanie efektywności funkcjonowania lokalnych grup działania : aspekty praktyczne Paweł Baran Anna Gdakowicz s. 107-120
Wybrane aspekty sytuacji społeczno-gospodarczej ściany wschodniej w porównaniu z resztą Polski w latach 2004–2013 : część trzecia Stanisława Bartosiewicz Elżbieta Stańczyk s. 121-132
Badanie kointegracji wybranych zmiennych ekonomiczno-finansowych w województwie zachodniopomorskim Barbara Batóg s. 133-141
Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw: ujęcie regionalne Jacek Batóg s. 143-156
Indeksy konkurencyjności w obszarze turystyki na świecie i w Polsce Iwona Bąk s. 157-170
Zakładanie działalności gospodarczej w wybranych krajach Unii Europejskiej Leszek Dawid s. 171-185
Grupowanie lokalizacji w magazynie podczas procesu kompletacji produktów Krzysztof Dmytrów s. 187-198
Monitorowanie trafności systemu prognoz sprzedaży w przedsiębiorstwie Mariusz Doszyń s. 199-209
Level of knowledge and answers given in a survey research : example of insurance preferences survey Maria Forlicz Tomasz Rólczyński s. 211-223
Stabilność wskaźników struktury majątku wybranych spółek deweloperskich notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2007–2013 Iwona Foryś Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska s. 225-237
Fundusze ETF notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Urszula Gierałtowska s. 239-252
Zmiany w zatrudnieniu w sektorze usług a rozwój gospodarczy regionu Dorota Jankowska Agnieszka Majka s. 253-264
Dekarbonizacja europejskich gospodarek w ujęciu przestrzennym Ewa Jankowska s. 265-277
Determinanty poziomu ubezpieczeń rolniczych Paweł Kobus s. 279-289
Rynek przewozów promowych południowego Bałtyku Józef Hozer Wojciech Kuźmiński s. 291-304
Strukturalno-przestrzenne analizy potencjału rozwojowego w przemyśle budowlanym Łukasz Mach s. 305-316
Innowacyjność gospodarki a poziom życia mieszkańców w ujęciu regionalnym Dorota Jankowska Agnieszka Majka s. 317-328
Analiza wskaźnikowa w badaniu żywotności firm Iwona Markowicz s. 329-340
Ekonomiczno-społeczne skutki zmian demograficznych w Polsce Adrianna Mastalerz-Kodzis Ewa Pośpiech s. 341-353
Opracowanie map średnich cen transakcyjnych gruntów rolnych niezabudowanych zbywanych z zasobu ANR OT Olsztyn z wykorzystaniem interpolacji metodą IDW Krystyna Kurowska Marek Ogryzek s. 355-365
Wzrost gospodarczy a zapotrzebowanie na pracę : teoria i rzeczywistość gospodarcza Polski w latach 1995–2014 Jerzy Czesław Ossowski s. 367-382
Obciążenia finansowe dochodów gospodarstw słabych ekonomicznie w latach 2010–2012 w regionach rolniczych FADN Irena Augustyńska-Grzymek Joanna Pawłowska-Tyszko s. 383-395
Analiza zmian wsparcia finansowego Wspólnej Polityki Rolnej w latach 1973–2014 Robert Pietrzykowski s. 397-408
Starość demograficzna w Polsce : ujęcie przestrzenne Małgorzata Podogrodzka s. 409-421
Zastosowanie hedonicznych indeksów cen jako sposobu pomiaru dynamiki cen nieruchomości : badania pilotażowe na szczecińskim rynku nieruchomości Urszula Gierałtowska Ewa Putek-Szeląg s. 423-437
Spółdzielnie mieszkaniowe jako deweloperzy na rynku nieruchomości Małgorzata Blaszke Teodor Skotarczak s. 439-449
Specyfika zarządzania spółdzielczymi lokalami mieszkalnymi na przykładzie Szczecina Teodor Skotarczak Monika Śpiewak-Szyjka s. 451-462
Badanie przyczynowości w sensie Grangera pomiędzy przewozami ładunków przez transport samochodowy a wzrostem gospodarczym na przykładzie Polski Elżbieta Szaruga s. 463-473
Ocena zagrożenia złymi warunkami mieszkaniowymi w Polsce Paweł Ulman s. 475-487
Badanie zgodności empirycznych wartości normatywnych dla wskaźników finansowych na różnych poziomach agregacji spółek giełdowych Katarzyna Wawrzyniak s. 489-502
Przestrzenne zróżnicowanie współczynnika dzietności, przeciętnego dalszego trwania życia oraz współczynnika starości w Polsce w latach 2003–2013 Wioletta Wolańska s. 503-515
Ocena atrakcyjności lokalizacji i jakości mieszkań sprzedanych na szczecińskim rynku wtórnym w latach 2012–2015 Marta Zaorska s. 517-529
Wpływ zmian koniunktury na rynku nieruchomości na kondycję i wycenę spółek deweloperskich Konrad Żelazowski s. 531-542