Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 39
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2016, Tom 43, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postawy samorządowców wobec działań marketingowych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego Krzysztof Andruszkiewicz Maciej Schulz s. 7-15
Funkcjonalność partycypacyjnego mechanizmu cenowego pay what you want Ilona Bondos s. 17-27
Funkcjonowanie Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w kontekście kształtowania świadomości ekonomicznej i zachowań przedsiębiorczych polskiego społeczeństwa Iwona Czerska s. 29-39
Wymiary doświadczeń w usłudze edukacyjnej w szkolnictwie wyższym Katarzyna Dziewanowska s. 41-51
Srebrny marketing a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw Ewa Frąckiewicz s. 53-61
Raporty społecze jako instrument budowania wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej Urszula Gołaszewska-Kaczan s. 63-72
Cena jako determinanta poziomu życia : zmiany cen dóbr i usług konsumpcyjnych w Polsce i UE w latach 2004–2014 Urszula Grzega s. 73-83
Wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku turystycznym jako źródło wiedzy w podejmowaniu decyzji marketingowych Daria Elżbieta Jaremen Izabela Michalska-Dudek Andrzej Rapacz s. 85-93
Możliwości kształtowania zaangażowania konsumentów wobec marki w mediach społecznościowych za pomocą humoru Małgorzata Karpińska-Krakowiak s. 95-103
Zaangażowanie klienta (CE) w sektorze dóbr zaawansowanych technicznie oraz sektorze bankowym Małgorzata Kieżel Joanna Wiechoczek s. 105-114
M-konsument jako segment rynku zyskujący na znaczeniu Magdalena Kowalska s. 115-125
Strategie adaptacyjne organizacji a poziomy konkurowania – konstrukt teoretyczny Robert Kozielski s. 127-135
Cause-related marketing – wpływ typu produktu i stopnia dopasowania sprawy społecznej do produktu na intencje zakupowe Wojciech Kozłowski s. 137-146
Wszechkanałowa strategia marketingowa – omnichannel Alicja Krzepicka Jolanta Tarapata s. 147-155
Kształtowanie turystycznego wizerunku regionu poprzez działania promocyjne – doświadczenia województwa lubelskiego Marzena Lemanowicz s. 157-165
Konsumpcja kolaboratywna a rozwój gospodarczy : perspektywa makro i perspektywa przedsiębiorstwa Agnieszka Małecka s. 167-175
Crowdsourcing i crowdfunding w kreowaniu innowacji w konsumpcji Krystyna Mazurek-Łopacińska Magdalena Sobocińska s. 177-188
Nowe modele konkurowania na rynku farmaceutycznym na przykładzie projektu PGT HEALTHCARE Maciej Mikucki s. 189-197
E-reklama i marketingowe wykorzystanie wyszukiwarek internetowych : przegląd istniejących form i pojęć Barbara Mróz-Gorgoń Grzegorz Szymański s. 199-207
Organizacja a wyzwania przyszłości – zarządzanie wiedzą w organizacji na przykładzie PGT HEALTHCARE Michał Nitka s. 209-217
Zaangażowanie konsumentów w rozwój marek poprzez działania crowdsourcingowe na rynku żywności Irena Ozimek Natalia Przeździecka-Czyżewska Julita Szlachciuk s. 219-227
Czynniki sukcesu partnerstwa pomiędzy przedsiębiorstwem a organizacją pozarządową Marta Bloch Edyta Rudawska s. 229-238
Pomiar zaufania wewnętrznego w organizacji Adam Rudzewicz s. 239-248
Postrzeganie działań marketingu sensorycznego w placówkach handlowych przez młodych konsumentów Agnieszka Rybowska s. 249-259
Nowe tendencje w zachowaniach konsumentów – perspektywa marketingowa Magdalena Rzemieniak s. 261-268
Crowdsourcing jako forma wdrażania innowacji w środowisku internetowym Katarzyna Sanak-Kosmowska s. 269-278
Szanse i bariery współpracy gospodarczej przygranicznych regionów Polski i Ukrainy z perspektywy wybranych instytucji dialogu społecznego Marcin Gąsior Stanisław Skowron Łukasz Skowron s. 279-291
Współtworzenie wartości w usługach publicznych z perspektywy logiki dominacji usługowej Jadwiga Stobiecka s. 293-303
Zrównoważony rozwój przez zarządzanie wiedzą w ekosystemie interesariuszy na przykładzie przedsiębiorstwa usług komunalnych Izabela Sztangret s. 305-316
Nabywca digitalny a skuteczne działania marketingowe : wybrane aspekty Beata Tarczydło s. 317-326
Uwarunkowania postaw klientów wobec usługi : podejście organizacji a klientocentryczność Wojciech Trzebiński s. 327-335
Nowe sposoby komunikacji marketingowej w handlu detalicznym żywnością Maria Jeznach Agata Przybyła Agnieszka Tul-Krzyszczuk Monika Świątkowska s. 337-346
Wykorzystanie koncepcji marketingu doświadczeń w tworzeniu wartości dodanej na rynku imprez masowych Zygmunt Waśkowski s. 347-358
Zarządzanie relacjami z nabywcami usług sportowo-rekreacyjnych z wykorzystaniem elementów gier i grywalizacji Agnieszka Widawska-Stanisz s. 359-370
Pomiar zaangażowania wobec marki w mediach społecznościowych – ujęcie modelowe Olgierd Witczak s. 371-380
Możliwości włączania się przedsiębiorstw sektora MŚP w globalne łańcuchy wartości korporacji transnarodowych Marzena Frankowska Jolanta Witek s. 381-392
Skuteczność content marketingu w komunikacji z młodym konsumentem Joanna Wyrwisz s. 393-405
Rekonstrukcja paradygmatu zachowań firm świadczących usługi żywieniowe wobec konsumentów Romuald Zabrocki s. 407-415
Jakość życia pracowników jako element komunikatu wizerunkowego nowoczesnej organizacji Magdalena Zalewska-Turzyńska s. 417-425