Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2017, Tom 47, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Redaktorzy naukowi s. 7-8
Model biznesowy – istota kategorii Hubert Dyba s. 11-20
Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych Kazimierz Górka Agnieszka Thier Marcin Łuszczyk Marcin Łuszczyk (tłum.) s. 21-33
Pomiar mnożnika fiskalnego Justyna Herda s. 35-45
Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń ekologicznych Łukasz Popławski Małgorzata Rutkowska s. 47-55
Regulacja rynku : ujęcie behawioralne Piotr Szkudlarek s. 57-68
‘Case study’ jako akcelerator transmisji wiedzy i rozwoju gospodarek opartych na wiedzy Malgorzata Zakrzewska s. 69-77
Ocena stabilizacyjnej roli zmian kursu walutowego w Polsce w kontekście potencjalnego członkostwa w strefie euro Krzysztof Biegun s. 81-93
Uwarunkowania ekspansji polskich firm typu start-up na rynkach zagranicznych Monika Burżacka s. 95-106
Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie sektora ochrony zdrowia Katarzyna Hawran Joanna Kowalik s. 107-116
Wpływ infrastruktury na rozwój przedsiębiorczości na przykładzie gmin powiatu płońskiego s. 117-125
Zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego Damian Dunajko Halina Kałuża Izabela Klepacka-Dunajko s. 127-135
Gospodarcze znaczenie turystyki w krajach Unii Europejskiej Aleksandra Milczarek s. 137-147
Kompetencje społeczne w świetle wyników badań kapitału społecznego studentów z Polski, Litwy i Słowacji Danuta Miłaszewicz s. 149-165
Wskaźniki finansowe, księgowe i gotówkowe Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz s. 167-177
Płeć a zaufanie i solidarność społeczna wśród studentów w Polsce, na Litwie i Słowacji Rafał Nagaj s. 179-190
Akumulacja oficjalnych aktywów rezerwowych w Polsce Halina Nakonieczna-Kisiel s. 191-203
Handel usługami na świecie i w Polsce w latach 2005–2015 Katarzyna Nowacka-Bandosz s. 205-215
Problemy ekologiczne polskiego sektora rolno-spożywczego Agata Bury Mirosława Marzena Nowak s. 217-227
Indeks gospodarki kreatywnej a wzrost PKB Jacek Pietrucha Rafał Żelazny s. 229-239
Ślad ekologiczny konsumpcji Łukasz Popławski Małgorzata Rutkowska s. 241-249
Ocena kondycji finansowej sektora ochrony zdrowia Joanna Kowalik Mirela Romanowska s. 251-260
Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu wiedzą – dobre praktyki Ewa Stroińska Justyna Trippner-Hrabi s. 261-270
Menedżeryzm w nowym zarządzaniu publicznym : ‘Case study’ Radosław Folga Joanna Stuglik s. 271-281
Wielowymiarowa analiza ubóstwa energetycznego w ujęciu regionalnym w Polsce Izabela Szamrej-Baran s. 283-295
Bariery rozwoju w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Wojciech Leoński Roman Tylżanowski s. 297-306
„Ekonomia sektora publicznego – wybrane zagadnienia”, red. K. Surówka, Kraków 2015 : [recenzja] Danuta Miłaszewicz K. Surówka (aut. dzieła rec.) s. 309-312