Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 67
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2008, Tom 8

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczność lokalna, organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie jako srodowisko i przejaw kapitału społecznego na obszarach wiejskich Mieczysław Adamowicz s. 9-22
Program edukacyjny "Ekonomia dla przedszkolaka" jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego obszarów wiejskich Katarzyna Baranowska Katarzyna Dajczak s. 23-29
Postawy rolników wobec przyszłości własnych gospodarstw w rejonie intensywnego rolnictwa Maciej Basaj Anna Ziółko s. 31-37
Kapitał społeczny jako ważny czynnik rozwoju obszarów wiejskich Beata Będzik s. 39-46
Wiedza jako czynnik rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Wiesława Cieślewicz s. 47-53
Podstawowe uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego na obszarach wiejskich w Polsce Joanna Czerna-Grygiel s. 55-60
Ocena skutków wprowadzenia podatku liniowego ze stawką 18% na przykładzie mieszkańców miasta Siedlce i jego powiatu Agnieszka Deresz Marian Podstawka s. 61-66
Aktywność i bierność zawodowa ludności wiejskiej : próba oszacowania skali na podstawie badań własnych Nina Drejerska s. 67-73
Rola ośrodka doradztwa rolniczego w edukacji mieszkańców wsi zachodniopomorskiej Urszula E. Gołębiowska s. 75-81
Efektywność wykorzystania zasobów ludzkich w zależności od wielkości gospodarstwa Waldemar Gostomczyk s. 83-88
Ocena sytuacji kadrowej w jednoosobowych spółkach skarbu państwa prowadzących hodowlę i rozród zwierząt Paweł Góralski Magdalena Lazarek s. 89-97
Organizacje pozarządowe jako dysponent zasobów skarbu państwa na przykładzie wybranych organizacji województwa zachodniopomorskiego Joanna Hernik s. 99-105
Wybrane działania samorządu w zakresie kształtowania lokalnego kapitału ludzkiego i społecznego Halina Kałuża s. 107-112
Efektywność potencjału ludzkiego w indywidualnych gospodarstwach rolnych w latach 2004-2006 Grażyna Karmowska s. 113-120
Kultura organizacyjna jako integralny element kapitału ludzkiego na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego w powiecie brodnickim Kinga Kijewska Eugeniusz Z. Zdrojewski s. 121-128
Rola agencji nieruchomości rolnych w zakresie aktywizacji bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim Dorota Klembowska s. 129-135
Wykształcenie jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich Maria Klonowska-Matynia Eugeniusz Z. Zdrojewski s. 137-144
Efektywność wykorzystania nakładów pracy w rolnictwie polskim na tle Unii Europejskiej Małgorzata Kołodziejczak Aldona Mrówczyńska-Kamińska s. 145-152
Zróżnicowanie sytuacji zawodowej wiejskiej ludności rolniczej i bezrolnej Włodzimierz Kołodziejczak s. 153-160
Analiza efektywności wykorzystania środków z europejskiego funduszu społecznego w powiatowym urzędzie pracy w Sławnie w latach 2006-2007 Sławomir Konieczny Agnieszka Kurdyś s. 161-167
Statystyczna analiza strukturalnego zróżnicowania ekonomicznych grup wieku w przekroju województw Bronisław Kosowski s. 168-176
Kapitał intelektualny i ludzki : istota i znaczenie Barbara Kożuch Antoni Kożuch s. 177-182
Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy Zenon Królikowski s. 183-189
Promocja zawodowa dziewcząt pochodzących z terenów dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych Teresa Kucharska Wojciech Kuźmiński s. 191-196
O współczesnych - i nie tylko - społecznościach wiejskich Grażyna Leśniewska s. 197-203
Aktywność zawodowa ludności na obszarach wiejskich Anna Łapińska s. 205-210
Kapitał ludzki polskich obszarów wiejskich - szansa czy zagrożenie? Irena Łącka s. 211-218
Kompetencje źródłem i warunkiem rozwoju innowacyjnej konkurencyjności firm Sylwester Makarski s. 219-225
Usługowy charakter działalności pozarolniczej na przykładzie agroturystyki Małgorzata Matlegiewicz s. 227-233
Czynniki determinujące rozwój agroturystyki w gminach pobrzeża koszalińkiego Jolanta Mazurek s. 235-242
Polityka spójności a kapitał ludzki terenów wiejskich Lucyna Mączka s. 243-252
Style kierowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym Anna Michalska s. 253-258
Prawno-finansowe aspekty wydatków budżetowych kierowanych na oświatę Anna Milewska s. 259-265
Problemy migracji zarobkowej ludności wiejskiej Karpat Polskich Wiesław Musiał s. 267-276
Migracje zarobkowe a struktura kapitału ludzkiego obszarów wiejskich Władysław Husejko Anna Oleńczuk-Paszel s. 277-284
Znaczenie pracy doradczej w rozwoju obszarów wiejskich Maria Jolanta Orłowska s. 285-291
Kapitał ludzki w wybranych gminach woj. zachodniopomorskiego Lech Pałasz Robert Pałasz s. 293-300
Preferowane kierunki przeciwdziałania bezrobociu w regionie na przykładzie społeczności lokalnej powiatu kołobrzeskiego w latach 2004-2006 Beata Pietraszek s. 301-308
Regionalne zróżnicowanie wykorzystania kapitału ludzkiego w polskim rolnictwie Aldona Mrówczyńska-Kamińska Walenty Poczta s. 309-316
Sprawiedliwość rozkładu ogółu obciążeń podatkowych oraz innych obowiązkowych świadczeń Agnieszka Deresz Marian Podstawka s. 317-324
Kapitał ludzki w rolnictwie zachodniopomorskim i jego wyniki produkcyjno-ekonomiczne : na przykładzie gminy Bierzwnik Andrzej Radwan Aleksander Wadoń s. 325-333
Programy rolnośrodowiskowe jako wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego obszarów wiejskich przy współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego Elżbieta Kicka Emil Rudowicz s. 335-342
Wpływ sektorowego programu operacyjnego "Rozwój zasobów ludzkich" na liczbę pracujących i stopę bezrobocia na obszarach wiejskich w Polsce Justyna Kołyska Anna Rytko s. 343-350
Przedsiębiorczość podmiotów agrobiznesu w warunkach niepewności: teoretyczne aspekty zarządzania ryzykiem Svitlana Shevelova s. 351-358
Zrównoważony rozwój jako koncepcja w naukach ekonomicznych Małgorzata Rutkowska Jan Siekierski s. 359-368
Działalność oświatowa jako element rozwoju obszarów wiejskich Daria Sikorska s. 369-375
Ryzyko inwestowania w fundusze nieruchomości : transpozycja kapitału ludzkiego w Polsce Teodor Skotarczak s. 377-387
Kierunki produkcji i wykorzystania biomasy w woj. zachodniopomorskim w aspekcie rozwoju kapitału społecznego Agnieszka Sobolewska s. 389-395
Kapitał ludzki a kapitał społeczny polskich obszarów wiejskich Grzegorz Spychalsk s. 397-405
Wykluczenie strukturalne "kapitału" ludzkiego obszarów postpegeerowskich : przykład wsi zachodniopomorskiej Monika Stanny s. 407-416
Pobudzanie rozwoju kapitału społecznego na obszarach wiejskich Pomorza Środkowego Andrzej Suszyński Danuta Zawadzka s. 417-423
Możliwości pobudzania lokalnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie projektu "Agroturystyka to też biznes" Mirosława Marciniak Jakub Szpon s. 425-432
Budżet zadaniowy jako źródło informacji na temat warunków życia mieszkańców gminy Marek Tomaszewski s. 433-439
Małe i średnie przedsiębiorstwa w strategiach rozwoju regionu małopolskiego w kontekście unijnej polityki regionalnej Urszula Wąsikiewicz-Rusnak s. 449-457
Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w rozwoju kapitału ludzkiego powiatu chojnickiego na przykładzie lokalnej organizacjiturystycznej "Bory Tucholskie" Izabela Wielewska s. 459-465
Znaczenie wartości niematerialnych i prawnych w przedsiębiorstwach rolniczych Rafał Baum Karol Wajszczuk Witold Wielicki s. 467-476
Rola i zadania samorządu terytorialnego w zarządzaniu ochroną środowiska w regionie zachodniopomorskim Krzysztof Wiktorowski s. 477-483
Kluczowe umiejętności w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem na obszarach wiejskich : w świetle badań przedsiębiorców woj. lubuskim Izabela Wojewoda s. 485-493
Ocena skłonności personelu do działalności innowacyjnej Leonid Worobjow s. 495-504
Cele prowadzenia gospodarstw rolnych w opinii rolników Zofia Wyszkowska s. 505-511
Zaufanie i bezpieczeństwo wyznacznikiem profesjonalnych usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Aneta Zaremba s. 513-518
Poziom wykształcenia jako element kapitału ludzkiego gmin wiejskich woj. zachodniopomorskiego Patrycjusz Zarębski Eugeniusz Z. Zdrojewsk s. 519-525
Znaczenie funduszy ekologicznych w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Szczecinie Wojciech Zbaraszewski s. 527-536
Wykształcenie jako element kapitału ludzkiego obszarów wiejskich Eugeniusz Z. Zdrojewski s. 537-545
Teoretyczne podstawy analiz wpływu warunków na lokalnym rynku pracy na dochody gospodarstw rolnych Kazimierz Zieliński s. 547-553
Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich Dagmara K. Zuzek s. 555-562
W następnym numerze s. 563