Znaleziono 6 artykułów

Joanna Cymerman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polish system of real property charges Ryszard Cymerman Joanna Cymerman s. 29-45
Represje władz cesarskich wobec duchowieństwa Diecezji Podlaskiej po powstaniu styczniowym Joanna Cymerman s. 31-52
Wykorzystanie współczynnika zmienności do oceny nieruchomości podobnych w procesie szacowania nieruchomości Wojciech Cymerman Joanna Cymerman s. 31-45
Mapa wartości gruntów - studium przypadku rynku nieruchomości w Stargardzie Joanna Cymerman Agata Firlej s. 191-202
Rola opodatkowania nieruchomości mieszkaniowych w kreowaniu polityki mieszkaniowej państwa Joanna Cymerman Marcelina Zapotoczna s. 291-302
Modelowanie ekonometryczne olsztyńskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych Joanna Cymerman Wojciech Cymerman Marcelina Zapotoczna s. 457-472