Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2013, Tom 32, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ekonomia behawioralna : wprowadzenie do problematyki Marek Zygan s. 9-22
Ekonomia behawioralna : interdyscyplinarne podejście do zachowań ekonomicznych Sebastian Dudziak s. 23-36
Obszary zastosowania ekonomii eksperymentalnej Elżbieta Jabłońska s. 37-50
Charakterystyka i wzajemne relacje podsektorów rządowego i samorządowego w Polsce Ignacy Soczyński s. 53-64
Spożycie indywidualne gospodarstw domowych w Polsce na tle wybranych krajów Europy i świata Aleksandra Milczarek s. 65-78
Uwarunkowania rozwoju kapitału społecznego w Polsce Małgorzata Zakrzewska s. 76-96
Rozwój rynku funduszy "hedge" Waldemar Aspadarec s. 97-111
Migracja edukacyjna polskich studentów na tle trendów światowych Monika Grabowska s. 113-123
Stymulanty i bariery działalności innowacyjnej w kontekście rozwoju przedsiębiorstw w Polsce Joanna Piotrowska s. 125-137
Specyfika kryzysu finansowego w przedsiębiorstwie Rafał Klepka s. 139-152
Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju w kreowaniu innowacyjnego produktu : studia przypadków Maciej Koszel Adam Weinert s. 153-169
"Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego", Agnieszka Becla, Stanisław Czaja, Anetta Zielińska, Warszawa 2012 : [recenzja] Barbara Kryk Agnieszka Becla (aut. dzieła rec.) Stanisław Czaja (aut. dzieła rec.) Anetta Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 173-176