Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2013, Tom 32, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kryzys finansów publicznych w Unii Europejskiej Piotr Szkudlarek s. 7-26
Reguły fiskalne a stabilność fiskalna krajów Unii Europejskiej Lech Próchnicki s. 27-50
Wpływ realizacji stabilnek polityki fiskalnej na funkcjonowanie i rozwój gospodarek państw Unii Europejskiej Aleksandra Milczarek s. 51-69
Wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej a kondycja polskich finansów publicznych Roman Siedlikowski s. 71-89
Ryzyko kursowe w działalności przedsiębiorstw w Polsce Rafał Nagaj s. 91-110
Współczesna polityka gospodarcza w warunkach globalizacji Bogusław Ostapowicz s. 111-138