Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2016, Tom 44, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Danuta Miłaszewicz s. 7-8
Ekonomia homo sapiens Magdalena Adamus s. 11-20
Wpływ dochodu na decyzje konsumenta na rynku : analiza wybranych teorii konsumpcji Aleksandra Milczarek s. 21-32
Powstanie europejskiej unii walutowej jako optymalnego obszaru walutowego Krzysztof Kielec Danuta Miłaszewicz s. 33-44
Rola organizacji pozarządowych w budowaniu kapitału społecznego : ujęcie teoretyczne Danuta Miłaszewicz Małgorzata Zakrzewska s. 45-55
Analityczno-syntetyczna forma sprawozdania finansowego Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz Mirela Romanowska s. 57-67
Nowa metodologia sporządzania bilansu płatniczego Ewa Bilewicz Halina Nakonieczna-Kisiel s. 69-79
Wpływ zmian cen w handlu międzynarodowym w XXI wieku na dynamikę eksportu i tempo wzrostu gospodarczego krajów Ameryki łacińskiej Jerzy Dudziński Jarosław Narękiewicz s. 83-93
Skutki kryzysu 2008–2009 dla rynku pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej Maria Fic Daniel Fic Mariusz Malinowski s. 95-105
Zmiany demograficzne jako determinanta reform systemów emerytalnych krajów nordyckich : wnioski dla Polski Mateusz Guzikowski s. 107-120
Kwantyfikacja przestrzeni publicznej na przykładzie Sanoka Bogusław Kaczmarczyk Łukasz Popławski s. 121-133
Znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym wybranych krajów z różnych regionów świata Magdalena Knapińska Katarzyna Woźniak s. 135-147
Analiza wskaźnikowa zrównoważonego rozwoju na przykładzie Przasnysza Waldemar Kozłowski s. 149-160
Inwestycje termomodernizacyjne spółdzielni mieszkaniowych w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju Jan Kaczmarczyk Barbara Kryk s. 161-172
Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu dla spółek giełdowych Wojciech Leoński s. 173-182
Rynek indywidualnych kont emerytalnych w Polsce Elwira Leśna-Wierszołowicz s. 183-193
Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej Ewa Mazur-Wierzbicka s. 195-206
Konsumencka percepcja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu – wyniki badań Ewelina Gamrat Jacek Michalak Zbigniew Warzocha s. 207-218
Spójność i integracja społeczna jako jeden z wymiarów kapitału społecznego wśród studentów w Polsce Rafał Nagaj s. 219-229
Motywy podejmowania pracy przez studentów studiów stacjonarnych – wyniki badań Izabela Ostoj s. 231-241
Analiza powiązań między rentownością a płynnością na przykładzie sektora bankowego w Polsce Joanna Kowalik Mirela Romanowska s. 243-253
Solidarność społeczna w świetle badań nad kapitałem społecznym wśród studentów w Polsce i na Litwie Piotr Szkudlarek s. 255-266
Energy efficiency in the European Union and in Poland Paulina Szyja s. 267-277
Pomiar rozwoju społeczno-gospodarczego w Afryce Subsaharyjskiej : porównanie wykorzystywanych wskaźników Agnieszka Witoń s. 279-290
Rola funduszy unijnych w rozwoju polskich bibliotek Halina Nakonieczna-Kisiel Monika Znojek s. 291-303
"Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim. Uwarunkowania skutecznej współpracy", red. Krzysztof Malik, Łukasz Dymek, Warszawa 2015 : [recenzja] Barbara Kryk Łukasz Dymek (aut. dzieła rec.) Krzysztof Malik (aut. dzieła rec.) s. 307-309