Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2012, Tom 27

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kreacja pieniądza a wrażliwość inflacyjna systemu monetarnego w gospodarce polskiej w latach 2000–2010 Wiesława Kostanciak s. 7-27
Funkcjonowanie polskiej służby celnej we współczesnej gospodarce Józef Niedźwiecki s. 29-56
Inwestycje telekomunikacyjne w kontekście zmian otoczenia regulacyjnego w Polsce w latach 2006–2010 Piotr Szkudlarek s. 57-76
Liberalizacja polityki transportowej unii europejskiej Bogusław Ostapowicz s. 77-99
Otwarcie polskiego rynku kolejowego przewozów towarowych i pasażerskich : szanse i zagrożenia Aleksandra Mielczarek s. 101-123
Decyzje podmiotów gospodarczych w ujęciu ekonomii behawioralnej Magdalena Anna Makuch s. 125-148
Przesłanki regulacji rynków w świetle teorii wyboru publicznego Rafał Nagaj s. 149-162
Rola deficytu budżetowego w gospodarce : ewolucja teorii lech Próchnicki s. 163-186