Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2011, Tom 22

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Specjalne strefy ekonomiczne jako narzędzie modernizacji gospodarki Danuta Miłaszewicz s. 7-34
Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w modernizacji gospodarki kraju Krzysztof Janasz s. 35-50
Przemiany deficytu budżetowego w Polsce w latach 1992-2009 Wiesława Kostanciak s. 51-70
Energetyka wiatrowa w Polsce diagnoza i perspektywy rozwoju Rafał Nagaj s. 71-89
Polityka monetarna Polski w świetle bezpośredniego celu inflacyjnego Lech Próchnicki s. 91-115
Państwo jako podmiot kształtujący rynek komunikacji elektronicznej w Polsce Piotr Szkudlarek s. 117-133
Polski rynek win w świetle zmian w krajowych i wspólnotowych uregulowaniach prawnych Kamila Wilk s. 135-148