Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2013, Tom 31, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Model nieproporcjonalnego hazardu Coxa w ocenie poziomu deprecjacji kapitału ludzkiego Beata Bieszk-Stolorz s. 9-22
Procedura kompletacji zakładająca oczyszczanie lokalizacji Krzysztof Dmytrów s. 23-36
Ekonometryczne badanie wpływu skłonności ludzkich w przypadku dysponowania wiedzą a priori o ich natężeniu Mariusz Doszyń s. 37-51
O spójności pięciu teorii w modelowaniu ekonometrycznym Józef Hozer s. 53-62
Teoria odroczonej akceptacji a teoria właściwych proporcji Ignacy Chrzanowski Józef Hozer s. 63-78
Wykorzystanie reszt modeli trendu w ocenie skutków kryzysu gospodarczego Christian Lis s. 79-101
Zmiany zatrudnienia w powiatach województwa zachodniopomorskiego w latach 2005 -2011 : analiza "shift-share" Barbara Batóg Jacek Batóg s. 105-121
Dynamika liczby umów sprzedaży mieszkań w Szczecinie w latach 2006 - 2012 Barbara Batóg Iwona Foryś s. 123-140
Indeks koniunktury na rynku gruntów budowalnych na przykładzie szczecińskiego osiedla Warszewo Iwona Foryś Beata Ziembicka s. 141-154
Rynek nieruchomości komercyjnych w Szczecinie : analiza cen transakcyjnych w latach 2009 - 2012 Urszula Gierałtowska Ewa Putek-Szeląg s. 155-170
Badanie pozorności zależności wybranych wydatków gmin aglomeracji szczecińskiej z procesem suburbanizacji Szczecina w latach 2002 - 2010 Sebastian Gnat s. 171-185
Analiza cen transakcyjnych mieszkań na rynkach pierwotnym i wtórnym w wybranych miastach Polski w latach 2007 - 2012 Aniela Gdakowicz Józef Hozer s. 187-200
Statystyczna identyfikacja przestrzennej struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce Janusz Korol Przemysław Szczuciński s. 201-216
Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce Iwona Markowicz s. 217-231
Statystyczna analiza długotrwałego bezrobocia w powiecie sulęcińskim w latach 2007 - 2011 Beata Bieszk-Stolorz Anna Gdakowicz Iwona Markowicz s. 233-252
O sposobie wykorzystania miary rozwoju do podziału budżetu premii motywacyjnych w przedsiębiorstwie Anna Turczak Patrycja Zwiech s. 253-268