Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2013, Tom 33, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola kształcenia ustawicznego w realizacji wyzwań Unii Europejskiej Anna Berezka s. 9-21
Innowacje w odniesieniu do polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej Agnieszka Politewicz s. 23-36
Pomoc regionalna w Unii Europejskiej Beata Skubiak s. 37-48
Gender w teorii ekonomii : wprowadzenie do ekonomii feministycznej Anna Zachorowska-Mazurkiewicz s. 49-60
Deficyt na rachunku obrotów bieżących Stanów Zjednoczonych a globalna nierównowaga płatnicza Ewa Bilewicz s. 63-75
Związek pomiędzy kredytem a produkcją przemysłową w kryzysie lat dziewięćdziesiątych i w kryzysie laat 2008 - 2011 w teorii Bena Bernanke na przykładzie Norwegii Marcin Brycz s. 77-87
Kierunki rozwoju eksportu wybranych krajów azjatyckich na początku XXI wieku Jerzy Dudziński Jarosław Narękiewicz s. 89-102
Zmiany struktury geograficznej i towarowej polskiego handlu zagranicznego w kontekście strategii "reverse innovation" Marcin Gryczka s. 103-116
Zakres realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w Polsce Lidia Kłos s. 117-130
Rola Polski w gospodarce rybnej Unii Europejskiej Renata Knap s. 131-144
Emigracja z województwa zachodniopomorskiego w świetle narodowego spisu powszechnego 2011 roku Marzena Matkowska s. 145-156
Zadłużenie zagraniczne Polski na tle krajów Unii Europejskiej i czynniki jego wzrostu Katarzyna Nowacka-Bandosz s. 157-171
Polityka innowacyjna jako czynnik innowacyjności polskiej gospodarki Joanna Staśkiewicz s. 173-187
Czynniki wpływające na strukturę wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce Anna Turczak Patrycja Zwiech s. 189-207
Wpływ zmian wydajności pracy i udziału ludności pracującej na zmianę produktu kraowego brutto Anna Turczak Patrycja Zwiech s. 209-228