Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2012, Tom 26

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słabe strony metody korygowania ceny średniej Andrzej Aranowski s. 7-20
Analiza wydajności pracy największych polskich przedsiębiorstw w latach 2004-2008 na podstawie danych panelowych Barbara Batóg Jacek Batóg s. 21-32
Związki między współczynnikami wrażliwości w modelu wyceny opcji Garmana-Kohlhagena Beata Bieszk-Stolorz s. 33-40
Ekonometyczna wycena nieruchomości Mariusz Doszyń s. 41-52
Zmiany strukturalne kredytów mieszkaniowych w Polsce Iwona Foryś s. 53-68
Analiza trwałości małżeństw w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2009 Mirosława Gazińska s. 69-83
Analiza rynku mieszkań wojwództwa zachodniopomorskiego w latach 1999 i 2008 Anna Gdakowicz s. 85-98
Możliwość wykorzystywania instrumentów rynku metali szlachetnych do dywersyfikakcji równoległej Urszula Gierałtowska s. 99-120
Bubbling and bistability in the immigration and integration model Małgorzata Guzowska s. 121-136
O wybranych sposobach opisu dynamiki ekonomicznych struktur przestrzennych Krzysztof Heberlein s. 137-154
Behawioralne teorie ekonomiczne Leona Władysława Biegeleisena a problematyka skłonności Józef Hozer s. 155-162
Podobieństwa i różnice sytuacji kobiet na rynku pracy w krajach "WINNET8" Marta Hozer-Koćmiel Urszula Zimoch s. 163-177
Rynek nadmorski w świetle zagrożeń powodziowych Dariusz Kloskowski s. 179-192
Propozycja metodologii szacowania maksymalnej kwoty jakązakłady wodno-kanalizacyjne mogą uiszczać za przejmowane urzadzenia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zrealizowanych przez prywatnych inwestorów Sebastian Gnat Sebastian Kokot s. 193-207
Ekonometryczne modelowanie zróżnicowania związków w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w przestrzeni regionalnej Janusz Korol Przemysław Szczuciński s. 209-224
Wybrane problemy dotyczące optymalizacji funkcji użyteczności Henryk Kowalska s. 225-237
Statystyczna analiza giełdowego rynku instrumentów pochodnych na świecie w latach 2006-2009 Agnieszka Majewska s. 239-249
Wielokryterialność w procesie decyzyjnym w aspekcie psychologicznym Sebastian Majewski s. 251-260
Ocena jakości usług świdczonych przez jednostki samorządu terytorialnego Iwona Markowicz s. 261-273
Analiza szczecińskiego rynku nieruchomości w latach 2007-2010 Ewa Putek-Szeląg s. 275-283