Znaleziono 12 artykułów

Marcin Gryczka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Marcin Gryczka Halina Nakonieczna-Kisiel s. 7
Ocena celów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce i dotychczasowych efektów ich realizacji Marcin Gryczka s. 19-32
Innowacyjność polskiej gospodarki w świetle modelu "open innovation" Marcin Gryczka s. 33-53
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a zmiany w strukturze eksportu towarowego : na przykładzie członków Unii Europejskiej z Europy środkowej i krajów BRIC Marcin Gryczka s. 35-50
Zmiany struktury geograficznej i towarowej polskiego handlu zagranicznego w kontekście strategii "reverse innovation" Marcin Gryczka s. 103-116
Wybrane przyczyny i konsekwencje zapóźnień w procesie tworzenia społeczeństwa informacyjnego w Polsce Marcin Gryczka s. 139-162
Dysproporcje między krajami Unii Europejskiej pod względem nakładów i efektywności działań B+R Marcin Gryczka s. 149-163
Kraje BRICS i Grupy Wyszehradzkiej w międzynarodowym handlu towarami wysokiej techniki - analiza porównawcza Marcin Gryczka s. 181-195
The effects of delays in the dissemination and usage of broadband Internet Marcin Gryczka s. 186-201
W kwestii rozwoju sektora kreatywnego i sposobów jego finansowania Marcin Gryczka s. 213-227
Struktura nakładów na B+R a innowacyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów Marcin Gryczka s. 297-316
"Znaczenie Internetu jako otwartego środowiska wymiany wiedzy we współczesnej gospodarce światowej", Marcin Gryczka, Szczecin 2013 : [recenzja] Renata Knap Marcin Gryczka (aut. dzieła rec.) s. 417-420