Znaleziono 16 artykułów

Renata Knap

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Renata Knap Barbara Kryk s. 7-8
Tendencje rozwoju światowego handlu rybami i produktami rybnymi w okresie powojennym Renata Knap s. 11-33
Długookresowe tendencje cen światowego rynku rybnego Renata Knap s. 33-50
Kraje najsłabiej rozwinięte w światowym handlu żywnością Renata Knap s. 33-52
Polska w światowym handlu artykułami rolnymi Renata Knap s. 51-66
Warunki dostawy a konkurencyjność w handlu zagranicznym Renata Knap s. 51-59
Kraje rozwijające się w światowej gospodarce rybnej Renata Knap s. 55-75
Rola Polski w gospodarce rybnej Unii Europejskiej Renata Knap s. 131-144
Zdrowotne i środowiskowe uwarunkowania decyzji konsumentów a tendencje rozwoju spożycia artykułów rybnych Renata Knap Katarzyna Włodarczyk s. 165-175
Państwowe fundusze majątkowe jako czynnik rozwoju krajów Afryki Renata Knap s. 189-202
Warunki dostawy w eksporcie przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego Renata Knap s. 209-221
Trends and factors of development of the world consumption of fish and fishery products Renata Knap s. 213-227
Starzenie się ludności a międzynarodowe perspektywy kapitału : implikacje dla Polski Renata Knap s. 221-237
Kraje najsłabiej rozwinięte w światowej gospodarce rybnej Renata Knap s. 335-349
"Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki : Polska perspektywa", Tomasz Rynarzewski, Katarzyna A. Nawrot, Kamil Zajączkowski, Ewa Cieślik, warszawa 2017 : [recenzja] Renata Knap Ewa Cieślik (aut. dzieła rec.) Katarzyna A. Nawrot (aut. dzieła rec.) Tomasz Rynarzewski (aut. dzieła rec.) Kamil Zajączkowski (aut. dzieła rec.) s. 351-354
"Znaczenie Internetu jako otwartego środowiska wymiany wiedzy we współczesnej gospodarce światowej", Marcin Gryczka, Szczecin 2013 : [recenzja] Renata Knap Marcin Gryczka (aut. dzieła rec.) s. 417-420