Znaleziono 10 artykułów

Jarosław Narękiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Volume and price as factors of Poland’s export in the light of other BSR countries Jerzy Dudziński Jarosław Narękiewicz s. 31-42
Wpływ zmian cen w handlu międzynarodowym w XXI wieku na dynamikę eksportu i tempo wzrostu gospodarczego krajów Ameryki łacińskiej Jerzy Dudziński Jarosław Narękiewicz s. 83-93
Globalny kryzys gospodarczy a sytuacja w polskim handlu zagranicznym w 2009 roku Jarosław Narękiewicz s. 83-95
Kierunki rozwoju eksportu wybranych krajów azjatyckich na początku XXI wieku Jerzy Dudziński Jarosław Narękiewicz s. 89-102
Wpływ przystąpienia polski do Unii Europejskiej na funkcjonowanie wolnego obszaru celnego w Szczecinie Jarosław Narękiewicz s. 93-104
Rola azjatyckich krajów rozwijających się w eksporcie światowym na poczatku XXI wieku Jarosław Narękiewicz s. 111-124
Kierunki zmian w strukturze geograficznej polskiego handlu zagranicznego w latach 1990-2008 Jarosław Narękiewicz s. 121-134
Chiny a deindustrializacja krajów rozwijających się : na przykładzie Ameryki Łacińskiej Jerzy Dudziński Jarosław Narękiewicz s. 137-151
Kierunki zmian cen w handlu międzynarodowym a sytuacja ekonomiczna krajów rozwijających się w XXI wieku : na przykładzie Afryki Jerzy Dudziński Jarosław Narękiewicz s. 139-151
Struktura eksportu jako determinanta jego dynamiki we współczesnym handlu międzynarodowym : na przykładzie Ameryki Łacińskiej Jerzy Dudziński Jarosław Narękiewicz s. 149-163