Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2017, Tom 48, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Katarzyna Kazojć Joanna Wiśniewska s. 7-8
Determinanty innowacyjności organizacji Władysław Janasz Krzysztof Janasz s. 9-20
Wybrane problemy efektywności organizacji finansowania sieci wsparcia innowacji ze środków publicznych Zofia Gródek-Szostak Andrzej Jaki s. 21-32
Uwarunkowania dyfuzji innowacji w sektorze MŚP Monika Spychalska-Wojtkiewicz s. 33-44
Wpływ klastrów turystycznych na innowacyjność gospodarki turystycznej Michał Roman s. 45-59
Rozwój innowacji produktowych : rola konsumenta Anna Szwajlik s. 61-71
Rola praw własności intelektualnej w świetle koncepcji otwartych innowacji Łukasz Wściubiak s. 73-82
Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu innowacyjności przedsiębiorstw Karolina Beyer s. 83-93
Myślenie projektowe w kreowaniu innowacyjności i przedsiębiorczości technologicznej Zbigniew Chyba s. 95-106
Kompetencje informatyczne w realizacji koncepcji zdolności dynamicznych Jadwiga Bakonyi s. 107-117
Uwarunkowania internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej na przykładzie Chin Katarzyna Kozioł-Nadolna s. 119-129
Wpływ internacjonalizacji na innowacje społeczne Ryszard Borowiecki Tomasz Kusio s. 131-140
Znaczenie innowacji społecznych w tworzeniu wartości dodanej dla społeczeństwa Bogusława Ziółkowska s. 141-150
Pomiar stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu Balanced Scorecard Piotr Litwa s. 151-162
Innowacyjność polskiej gospodarki : stan i perspektywy Waldemar Gajda s. 163-177
Ograniczenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Krystyna Poznańska s. 193-204
Bariery aktywności innowacyjnej przemysłu średniowysokiej i wysokiej techniki w Polsce Piotr Dzikowski s. 205-216
Ocena innowacyjności Polski przez pryzmat sytuacji gospodarczej i instytucji wspierania innowacji Ireneusz Miciuła Paweł Stępień s. 217-227
Potencjał rozwojowy regionu a działalność innowacyjna przedsiębiorstw Jerzy Różański Błażej Socha s. 229-241
Wielowymiarowa analiza potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw kluczowych sektorów w województwie lubuskim Katarzyna Cheba Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 243-254
Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna w mazowieckim systemie przemysłowym Marek Tomaszewski Arkadiusz Świadek s. 255-268
Relacje między innowacyjnością i konkurencyjnością w małych innowacyjnych firmach Edward Stawasz s. 269-279
Wybory strategiczne przedsiębiorstw w kontekście rozwoju potencjału innowacyjności Piotr Bartkowiak Jacek Jóźwiak s. 281-293
Ewolucyjne czy rewolucyjne : które podejście jest skuteczniejsze w rozwoju procesu innowacji? Paweł Mielcarek s. 295-305
Ochrona wynalazku w procesie zarządzania działalnością badawczo-rozwojową Joanna Wiśniewska s. 307-318
Determinanty sukcesu przedsięwzięć kooperacyjnych Dariusz Nowak s. 319-331
Wielkość przedsiębiorstwa a procesy transferu technologii w przemyśle wysokiej techniki w Polsce Roman Tylżanowski s. 333-344
Pasywny transfer technologii a aktywność innowacyjna lubelskich przedsiębiorstw przemysłowych Jadwiga Gorączkowska Marlena Płonka s. 345-356
Kształtowanie struktur organizacyjnych na zewnątrz organizacji a innowacyjność organizacji Tomasz Janicki Urszula Słupska s. 357-367
Wpływ zasobów ludzkich dla nauki i techniki na aktywność innowacyjną regionów państw "Nowej 13" Marek Szajt s. 369-380
Wpływ kreatywności pracowników na zatrudnienie w innowacyjnych przedsiębiorstwach w świetle wywiadów z młodymi menedżerami Joanna Ziomek s. 381-390
Zarządzanie pomysłami w przedsiębiorstwie Barbara Wasilewska s. 391-402
Rola pomysłów pracowniczych i kultury kaizen w kreowaniu innowacyjności przedsiębiorstw Jan M. Janiszewski Marek Krasiński s. 403-413
Wpływ osobowości eksperta na wagę kryteriów oceny ryzyka innowacji technicznych Anna Małgorzata Deptuła s. 415-426
Kreowanie postaw innowacyjnych u studentów polskich uczelni ekonomicznych : wyniki badań wstępnych Jan M. Janiszewski Marek Krasiński s. 427-439
Innowacyjne rozwiązania w zagospodarowaniu odpadów przemysłowych i biomasy Józef Frąś Ilona Olsztyńska Sebastian Scholz s. 441-451