Znaleziono 14 artykułów

Anna Turczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocena jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia według opinii mieszkańców poszczególnych klas miejscowości zamieszkania w Polsce Anna Turczak Patrycja Zwiech s. 11-27
Istotność poszczególnych czynników motywujących pracowników w zależności od ich wieku, płci, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania Anna Turczak s. 41-49
Wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza w Polsce na tle innych krajów świata Anna Turczak Patrycja Zwiech s. 61-73
Grupowanie rozkładów w jednorodne klasy na przykładzie klasyfikacji gospodarstwach domowych o różnym typie biologicznym Anna Turczak Patrycja Zwiech s. 89-103
The calculation method of the state aid granted as a preferential loan or credit Anna Turczak Patrycja Zwiech s. 135-158
Czynniki określające jakość życia zawodowego w zależności od wykształcenia pracownika Anna Turczak Patrycja Zwiech s. 139-152
Comparison of changes in living standards of Poland's population across different classes of location over the years 2000-2011 Anna Turczak Patrycja Zwiech s. 171-188
Czynniki wpływające na strukturę wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce Anna Turczak Patrycja Zwiech s. 189-207
Wpływ zmian wydajności pracy i udziału ludności pracującej na zmianę produktu kraowego brutto Anna Turczak Patrycja Zwiech s. 209-228
Zróżnicowanie wydatków na towary i usługi konsumpcyjne w Polsce w zależności od wielkości gospodarstwa domowego Anna Turczak Patrycja Zwiech s. 239-255
O sposobie wykorzystania miary rozwoju do podziału budżetu premii motywacyjnych w przedsiębiorstwie Anna Turczak Patrycja Zwiech s. 253-268
Zróżnicowanie wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe gospodarstw domowych w Polsce Anna Turczak s. 357-371
Czynniki kształtujące wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe gospodarstw domowych w Polsce Anna Turczak s. 413-424
Optymalizacja lokalizacji dla nowopostałego obiektu Anna Turczak Patrycja Zwiech s. 447-461