Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 44
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2018, Tom 52, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Katarzyna Kozioł-Nadolna Roman Tylżanowski s. 7-8
Categories of Knowledge in Innovative Organisation Processes Władysław Janasz Krzysztof Janasz s. 9-23
Knowledge Management in a Modern Organisation Władysław Janasz Krzysztof Janasz s. 25-39
«Open Data Business Model» : Innowacyjne aspekty projektowania modeli biznesu Marek Jabłoński s. 41-51
Rola funduszy europejskich w kreowaniu rozwoju i innowacyjności regionów w Polsce Andrzej Jaki Tomasz Rojek s. 53-70
Innowacje otwarte w MSP Ryszard Borowiecki Tomasz Kusio Barbara Siuta-Tokarska s. 71-86
System patentowy w procesie innowacyjnym Justyna Kacprzak s. 87-97
Efektywność przedsięwzięć innowacyjnych w organizacji produkcji Tadeusz Kubik s. 99-114
W poszukiwaniu typologii innowacji społecznie odpowiedzialnych : mapowanie pola badawczego Andrzej Lis Agata Sudolska s. 115-125
Szacowanie ważności kryteriów oceny ryzyka projektów innowacyjnych z wykorzystaniem entropii Shannona Anna Małgorzata Deptuła Katarzyna Rudnik s. 127-140
Uwarunkowania oceny ryzyka innowacji technicznych Anna Małgorzata Deptuła Katarzyna Rudnik s. 141-153
Metody badań innowacji ze szczególnym uwzględnieniem innowacji marketingowych Monika Spychalska-Wojtkiewicz s. 155-166
Marketing Innovation in the Modern Distribution Channel with Use of Own Brand Katarzyna Szopik-Depczyńska Agnieszka Wala s. 167-177
Korporacyjne fundusze wysokiego ryzyka - istota i propozycja typologii Krystian Olek Witold Szumowski Krzysztof Ćwik s. 179-191
Ochrona twórczości pracowniczej na gruncie prawa własności przemysłowej Monika Szymura s. 193-202
Komunikacja wewnętrzna - innowacyjny aspekt współczesnego zarządzania organizacją Klaudia Smoląg Beata Ślusarczyk s. 203-214
Prokreatywna przestrzeń przedsiębiorstwa produkcyjnego Ryszard Knosala Kamila Tomczak-Horyń s. 215-224
Innowacyjność polskiej gospodarki a fundusze unijne : czy POIG coś pomógł? Andrzej H. Jasiński s. 225-240
Regionalny rozkład determinant innowacyjności a jej stan na poziomie państwa Marek Szajt s. 241-253
Wpływ współpracy na aktywność innowacyjną MSP Dariusz Nowak s. 255-265
Przestrzeń i relacje a innowacje w przemyśle Wielkopolski w latach 2014-2016 Arkadiusz Świadek s. 267-279
Powiązania technologiczne a innowacyjność regionów peryferyjnych : przykład Polski północno-wschodniej Robert Ciborowski Karina Sachpazidu-Wójcicka s. 281-291
Znaczenie powiązań międzyorganizacyjnych dla wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw - ujęcie teoretyczno-empiryczne Danuta Rojek s. 293-305
Wpływ instytucji wsparcia biznesu na aktywny transfer technologii w województwie wielkopolskim w latach 2014-2016 Jadwiga Gorączkowska Marlena Płonka s. 307-317
Bazy ofert technologicznych jako narzędzie wsparcia transferu technologii w przedsiębiorstwie Zofia Gródek-Szostak s. 319-330
Strategie współpracy z kooperantami biernymi Bartosz Marcinkowski s. 331-340
Rola Internetu we współczesnej gospodarce Karolina Beyer s. 341-353
Konsumenci w Internecie jako źródło informacji Justyna Skorupska s. 355-366
The Application of Design Thinking in Small and Medium Enterprises Anna Bielawa s. 367-378
Zastosowanie metod antropologii biznesu jako innowacyjnej koncepcji badań konsumentów Marek Gładysz s. 379-388
Zbieżność kultury firmy produkcyjnej nastawionej na ciągłe doskonalenie z kulturą «kaizen» - wyniki badań wstępnych Jan M. Janiszewski s. 389-401
Ocena potencjału pracowników Urzędu Miasta Dzierżoniów w celu wdrożenia systemu sugestii pracowniczych «kaizen» Marek Krasiński s. 403-415
Rozwój działalności badawczo-rozwojowej w sektorze IT - studium przypadku SISMS Sp. z o. o. Janusz Kolbusz Grzegorz Krzos Krystian Olek s. 417-427
Zarządzanie innowacyjnymi projektami w warunkach współczesnych zmian otoczenia Agnieszka Goździewska-Nowicka Tomasz Janicki Wojciech Popławski Urszula Słupska s. 429-442
Determinanty innowacyjności komercyjnych domów seniora Piotr Bartkowiak Marcin Boruta s. 443-455
Analiza funkcjonowania niskobudżetowych pasażerskich przewoźników lotniczych w Europie jako przykład innowacji zarządzania Natalia Drop Andrzej Montwiłł s. 457-467
Kształtowanie struktur organizacyjnych w realizacji projektów partnerskich Agnieszka Goździewicz-Nowicka Tomasz Janicki Wojciech Popławski Urszula Słupska s. 469-480
Wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach w krajach Unii Europejskiej Artur Marczak Krystyna Poznańska s. 481-493
Współpraca interdyscyplinarna polskich uczelni wyższych na przykładzie analizy sieci własnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu technologicznego w Szczecinie Anna Sworowska s. 495-505
Budowanie zespołu z wykorzystaniem metod kreatywnego rozwiązywania problemów Barbara Wasilewska s. 507-517
Obszary ryzyka w przedsiębiorstwach z sektora usług kreatywnych w Polsce Jacek Woźniak s. 519-530
Badania patentowe w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce Łukasz Wściubiak s. 531-541
Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane w zarządzaniu telepracą Karolina Karbownik Bogusława Ziółkowska s. 543-553
The Importance of Creativity as the Core Competence of Employees in the Selected Enterprises in Poland Joanna Ziomek s. 555-564