Znaleziono 13 artykułów

Beata Skubiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pomoc regionalna w Unii Europejskiej Beata Skubiak s. 37-48
Zmiany demograficzne a wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Beata Skubiak s. 49-59
Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Beata Skubiak s. 99-107
Bariery innowacyjności w Polsce Paweł Frankowski Beata Skubiak s. 117-130
Instrumenty finansowe w rozwoju obszarów wiejskich Beata Skubiak s. 125-134
Wykorzystanie metod statystycznych w analizach regionalnych : zarys teoretyczny Beata Skubiak s. 133-152
Starzenie się społeczeństwa - wyzwanie czy szansa? Beata Skubiak s. 137-145
Thematic concentration as a term for future growth and competitiveness of The West Pomeranian Region Beata Skubiak s. 167-182
Konkurencyjność regionu zachodniopomorskiego w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sektorze gospodarki opartej na wiedzy Beata Skubiak s. 219-237
Regionalne wskaźniki dysproporcji rozwojowych w wybranych krajach Unii Europejskiej Beata Skubiak s. 237-253
Innowacyjność w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej Paweł Frankowski Beata Skubiak s. 271-282
Aktywizacja specjalnych stref włączenia w lokalnych planach rewitalizacji Beata Skubiak s. 317-325
Lokalny plan rewitalizacji jako narzędzie wspierania rozwoju obszarów problemowych Beata Skubiak s. 371-380