Znaleziono 1 artykuł

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gender w teorii ekonomii : wprowadzenie do ekonomii feministycznej Anna Zachorowska-Mazurkiewicz s. 49-60