Znaleziono 9 artykułów

Joanna Staśkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocena zdolności innowacyjnej wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 2000-2009 Joanna Staśkiewicz s. 105-123
Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w Unii Europejskiej w latach 1996–2006 Joanna Staśkiewicz s. 119-131
W kwestii finansowania działalności B+R w Polsce w latach 1991-2008 Joanna Staśkiewicz s. 123-137
W kwestii problemów z pomiarem innowacyjności gospodarek Joanna Staśkiewicz s. 157-167
Pozycja innowacyjna wybranych krajów Unii Europejskiej Joanna Staśkiewicz s. 159-176
Polityka innowacyjna jako czynnik innowacyjności polskiej gospodarki Joanna Staśkiewicz s. 173-187
Źródła innowacyjności polskiej gospodarki Joanna Staśkiewicz s. 203-216
Zmiany w przekazach migrantów w krajach rozwijających się Joanna Staśkiewicz s. 337-347
Tendencje w międzynarodowych migracjach ludności Joanna Staśkiewicz s. 351-362