Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2013, Tom 33, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przekształcenia w strukturze aktywów i pasywów krajów rozwijających się Ewa Bilewicz s. 5-17
Kryzys surowcowy, paliwowy i żywnościowy lat 70. XX wieku a boom surowcowy XXI wieku : podobieństwa i różnice Jerzy Dudziński s. 19-32
Innowacyjność polskiej gospodarki w świetle modelu "open innovation" Marcin Gryczka s. 33-53
Kraje rozwijające się w światowej gospodarce rybnej Renata Knap s. 55-75
Polska polityka migracyjna : zarys problemu Marzena Matkowska s. 77-92
Rezerwy walutowe we współczesnej gospodarce światowej Halina Nakonieczna-Kisiel s. 93-109
Rola azjatyckich krajów rozwijających się w eksporcie światowym na poczatku XXI wieku Jarosław Narękiewicz s. 111-124
Zagraniczne obroty usługami rynkowymi w Polsce i krajach członkowskich Unii Europejskiej Katarzyna Nowacka-Bandosz s. 125-145