Znaleziono 20 artykułów

Halina Nakonieczna-Kisiel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Marcin Gryczka Halina Nakonieczna-Kisiel s. 7
Konkurencyjność województwa zachodniopomorskiego w pozyskiwaniu zagranicznych inwestorów bezpośrednich Halina Nakonieczna-Kisiel s. 67-81
Nowa metodologia sporządzania bilansu płatniczego Ewa Bilewicz Halina Nakonieczna-Kisiel s. 69-79
Rola podmiotów z kapitałem zagranicznym w gospodarce województwa zachodniopomorskiego Halina Nakonieczna-Kisiel s. 71-85
Członkostwo w Unii Europejskiej a zadłużenie zagraniczne Polski Halina Nakonieczna-Kisiel s. 81-91
International investment position versus external debt Halina Nakonieczna-Kisiel s. 89-98
Rezerwy walutowe we współczesnej gospodarce światowej Halina Nakonieczna-Kisiel s. 93-109
Nowe zjawiska w polsko-niemieckiej wymianie handlowej Halina Nakonieczna-Kisiel s. 99-120
Zadłużenie zagraniczne przedsiębiorstw jako skutek umiędzynarodowienia działalności gospodarczej Halina Nakonieczna-Kisiel s. 126-135
Rola usług w gospodarce po wejściu Polski do Unii Europejskiej Halina Nakonieczna-Kisiel s. 167-179
Obciążenie gospodarki długiem zagranicznym w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Halina Nakonieczna-Kisiel s. 181-193
Akumulacja oficjalnych aktywów rezerwowych w Polsce Halina Nakonieczna-Kisiel s. 191-203
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju województwa zachodniopomorskiego Halina Nakonieczna-Kisiel s. 213-228
Wykorzystanie walut krajowych w funkcjach pieniądza światowego : część 1 Halina Nakonieczna-Kisiel s. 255-266
Uwarunkowania kreacji pieniądza międzynarodowego : część 2 Halina Nakonieczna-Kisiel s. 267-279
Przyczyny regionalnego zróżnicowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce Halina Nakonieczna-Kisiel s. 281-294
Rola funduszy unijnych w rozwoju polskich bibliotek Halina Nakonieczna-Kisiel Monika Znojek s. 291-303
"Budowa rynku wewnętrznego usług w Unii Europejskiej", Alina Szypulewska-Porczyńska, Warszawa 2014 : [recenzja] Halina Nakonieczna-Kisiel Alina Szypulewska-Porczyńska (aut. dzieła rec.) s. 307-311
Podmioty z kapitałem zagranicznym a wymiana zagraniczna województwa zachodniopomorskiego Halina Nakonieczna-Kisiel s. 355-367
"Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji", red. M. Kokocińska, M. Puziak, Warszawa 2018 : [recenzja] Halina Nakonieczna-Kisiel M. Kokocińska (aut. dzieła rec.) M. Puziak (aut. dzieła rec.) s. 365-368