Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 42
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2014, Tom 36, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości : ujęcie behawioralne Karolina Czechowska s. 13-25
Obrót użytkowaniem wieczystym : aspekty prawne Katarzyna Anna Dadańska s. 27-40
Wykorzystanie rachunku wariacyjnego do analizy wahań produkcji w przedsiębiorstwach Stefan Grzesiak s. 41-52
Sposoby tworzenia kontraktu w modelu agent-pryncypał a skłonność do ryzyka Mariusz Doszyń Małgorzata Guzowska s. 53-62
Teoretyczne aspekty wyceny marki korporacyjnej Józef Hozer Christian Lis s. 63-71
Systemy wsparcia decyzyjnego w problematyce katastru nieruchomości i planowania przestrzennego Jan Kazak Szumon Szewrański s. 73-83
Perspektywa użytkowania wieczystego Sebastian Kokot s. 85-100
Wpływ współczesnych koncepcji wyceny na metodykę wyceny nieruchomości w Polsce Ewa Kucharska-Stasiak s. 101-111
Użytkowanie wieczyste a prawo zabudowy Iwona Szymczak s. 113-121
Analiza wpływu obserwacji nietypowych na wyniki modelowania regionalnej wydajności pracy Barbara Batóg Jacek Batóg s. 125-138
Analiza postępowań związanych z regulacją stanu prawnego dróg publicznych na przykładzie Chorzowa Agnieszka Bieda Dorota Stalka-Krawczyk s. 139-151
Determinanty intensywności podejmowania zatrudnienia przez bezrobotnych w Szczecinie Beata Bieszk-Stolorz s. 153-164
Wpływ rynku nieruchomości biurowych na rynek pracy osób młodych Katarzyna Brzychcy s. 165-174
"Mieszkanie dla młodych" - rządowy program pomocy państwa w nabyciu mieszkania przez młodych ludzi w warunkach rynku szczecińskiego Iwona Foryś s. 175-187
Efektywna gospodarka odpadami w procesie zarządzania nieruchomością wspólną w aspekcie zmian ustawowych Iwona Foryś Ewa Putek-Szeląg s. 189-200
Analiza satysfakcji klientów biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami : wyniki badań ankietowych Anna Gdakowicz s. 201-212
Konwergencja cenowa na lokalnych rynkach nieruchomości w aglomeracji szczecińskiej w latach 2008 - 2013 Sebastian Gnat s. 213-225
Źródła pozyskiwania przez klientów informacji w ofercie przedsiębiorstw deweloperskich Justyna Grześ-Bukłaho s. 227-239
Predykcja wskaźników makroekonomicznych na przykładzie współczynnkina dzietności Monika Hadaś-Dyduch s. 241-249
Obciążenia finansowe użytkowników wieczystych gruntu w związku z aktualizacją opłat rocznych Maria Hełdak Monika Płuciennik Jakub Szczepański s. 251-263
Perspektywy rozwoju lokalnych rynków nieruchomości w aspekcie zmienności cen gruntów rolnych Krzysztof Jasiołek s. 265-275
Kilka uwag na temat budownictwa mieszkaniowego w Polsce w latach 1991 - 2013 Henryk Kowgier s. 277-289
Analiza cen transakcyjnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących w zasobie ANR OT Olsztyn Hubert Kryszk Krystyna Kurowska Marek Ogryzek s. 291-302
Identyfikacja czynników wpływających na kształtowanie się cen transakcyjnych nieruchomości rolnych będących w zasobie ANR OT Olsztyn Ryszard Cymerman Hubert Kryszk Krystyna Kurowska s. 303-316
Wybrane problemy aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na przykładzie miasta Krakowa Anita Kwartnik-Pruc Anna Trembecka s. 317-329
Wykorzystanie metod taksonomicznych w ocenie atrakcyjności mieszkaniowej osiedli Szczecina Christian Lis Monika Woźniak s. 331-345
Tendencje rozwoju gminy Lipnik w zakresie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w latach 2007 - 2014 Barbara Masak s. 347-358
Sektor usług w nowoczesnej gospodarce Iwona Markowicz s. 359-369
Analiza komparatywna poziomu zaawansowania w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w krajach Unii Europejskiej Ewa Mazur-Wierzbicka s. 371-383
Komparatywna analiza wydatków na odzież i obuwie w europejskich gospodarstwach domowych Marlena Piekut s. 385-396
Uwarunkowania działań informacyjnych pośredników w obrocie nieruchomościami Daniel Rodzeń s. 397-409
Wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych na skuteczność podejmowania decyzji w gospodarowaniu nieruchomościami niekomercyjnymi Andrzej Schab s. 411-422
Ocena ofert inwestycyjnych na rynku nieruchomości wakacyjnych w Polsce Jarosław Szreder s. 423-435
Specyfika zarządzania nieruchomościami wojewódzkimi Monika Śpiewak-Szyjka s. 437-446
Optymalizacja lokalizacji dla nowopostałego obiektu Anna Turczak Patrycja Zwiech s. 447-461
Analiza opłacalności przekształcenia gruntów rolnych na działki budowlane Tomasz Budzyński Michał Wrzosek s. 463-474
Prawo użytkowania wieczystego w kontekście sporów o aktualizację opłaty rocznej Magdalena Załęczna s. 475-488
Analiza usług "facility management" w procesie zarządzania bezpieczeństwem przeciwpożarowym obiektów niemieszkalnych Beata Ziembicka s. 489-501
Identyfikacja obszarów ryzyka w prognozowaniu skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Małgorzata Krajewska Sabina Źróbek s. 503-512
Aktualizacja opłaty rocznej a obciążenia finansowe użytkowników wieczystych Jan Kuryj Oksana Kuryj-Wysocka Ryszard Źróbek s. 513-529
Regionalne zróżnicowanie cen gruntów rolnych w Polsce Konrad Żelazowski s. 531-542
"Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce", Katarzyna Cięciak, Kraków 2013 : [recenzja] Barbara Kryk Katarzyna Cięciak (aut. dzieła rec.) s. 545-549