Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 44
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2016, Tom 43, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zachowania konsumentów województwa pomorskiego na rynku kawy naturalnej jako przesłanka działań marketingowych Joanna Bartkowicz Agnieszka Rybowska s. 7-19
Etnocentryczny wymiar prosumpcyjnej aktywności polskich nabywców Agnieszka Izabela Baruk s. 21-28
Postawy konsumentów wobec zachowań z zakresu konsumpcji wspólnej : czy ekonomia współdzielona ma szanse na upowszechnienie? Aleksandra Burgiel s. 29-38
Konsumpcja hedonistyczna a konsumpcja etyczna : czy potrzebna jest społecznie odpowiedzialna konsumpcja? Felicjan Bylok s. 39-55
Design management jako odpowiedź na wyzwania stawiane przez konsumentów przyszłości Katarzyna Caban-Piaskowska s. 57-64
Zachowania gospodarstw domowych z dzieckiem z niepełnosprawnością na rynku usług finansowych na tle zasobności polskich gospodarstw domowych Anna Dąbrowska Mirosława Janoś-Kresło s. 65-78
Problem sezonowości popytu w turystyce na przykładzie wykorzystania bazy noclegowej w hotelach nadmorskich Jacek Borzyszkowski Sebastian Dudziak s. 79-88
Zachowania klientów indywidualnych wobec działań marketingowych operatorów logistycznych Joanna Dyczkowska s. 89-98
Trudności gospodarstw domowych w zaspokajaniu potrzeb i zmiana strategii radzenia sobie z nimi na przestrzeni lat Agata Dziakowicz-Grudzień s. 99-110
E-konsument w grupie wiekowej 55+ Bogdan Gregor Dominika Kaczorowska-Spychalska s. 111-120
Konsumpcja mleka i przetworów mlecznych w gospodarstwach domowych w latach 2004–2013 Mariola Grzybowska-Brzezińska Małgorzata Grzywińska-Rąpca s. 121-131
Motywy i bariery konsumpcji innowacyjnych produktów żywnościowych Anna Jasiulewicz s. 133-141
Postrzeganie żywności o działaniu prozdrowotnym jako determinanta zachowań nabywczych konsumentów Marzena Jeżewska-Zychowicz Iwona Kowalczuk s. 143-152
Behawioralne zaangażowanie klientów w przestrzeni wirtualnej Małgorzata Kieżel Joanna Wiechoczek s. 153-164
Zdrowotne i środowiskowe uwarunkowania decyzji konsumentów a tendencje rozwoju spożycia artykułów rybnych Renata Knap Katarzyna Włodarczyk s. 165-175
Innowacyjność konsumentów na rynku żywności Marzena Jeżewska-Zychowicz Iwona Kowalczyk s. 177-186
Poziom bezpieczeństwa finansowego a zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych w Polsce Romana Głowicka-Wołoszyn Agnieszka Kozera s. 187-197
Postawy i zachowania kobiet wobec żywności prozdrowotnej Ewa Babicz-Zielińska Witold Kozirok Elżbieta Marciszewicz s. 199-208
Poszukiwanie informacji w procesie zakupu usług Marcin Lipowski s. 209-217
Zakupy on-line w opiniach e-konsumentów z wybranych krajów Europy Grzegorz Maciejewski s. 219-230
Teoretyczne i praktyczne aspekty badania utajonych postaw konsumentów wobec marek Beata Marciniak s. 231-240
Zachowania konsumenckie w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu Ewa Mazur-Wierzbicka s. 241-250
Konsumencka percepcja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu : na przykładzie firmy Danone Ewelina Gamrat Jacek Michalak Zbigniew Warzocha s. 251-260
Konsument jako członek organizacji – szersza perspektywa koprodukcji Agnieszka Małecka Maciej Mitręga s. 261-269
Uniwersytet trzeciego wieku jako antidotum na czas wolny polskich seniorów : na przykładzie UTW w Nowym Sączu Jarosław A. Handzel Agata Niemczyk s. 271-280
Konsument na rynku turystycznym XXI wieku : wybrane aspekty Agata Niemczyk s. 281-289
Uwarunkowania decyzji podejmowanych przez nabywców usług edukacyjnych w Polsce na tle tendencji międzynarodowych Katarzyna Andruszkiewicz Anna Maria Nikodemska-Wołowik s. 291-300
Konsumenci i konsumpcja wobec wyzwań XXI wieku Anna Olejniczuk-Merta s. 301-317
Zachowania nabywcze polskich e-konsumentów na rynku Mirosław Pacut s. 319-328
Zachowania klientów wobec ogłoszeń CSR Marek Pawlak s. 329-338
Ocena zachowań żywieniowych i realizacji funkcji żywieniowej rodziny przez wybraną grupę młodzieży z terenów wiejskich Anna Platta Anna Suszek-Namroży s. 339-349
Zachowania współczesnych konsumentów a funkcjonowanie organizacji Anna Pluta s. 351-359
Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku pieczywa w świetle badań ankietowych Joanna Fabiańska Marta Sajdakowska s. 361-369
Zmiany w zachowaniach nabywców na rynku mody Jacek Kall Aleksandra Perchla-Włosik Alicja Raciniewska Katarzyna Sempruch-Krzemińska s. 371-380
Wiedza finansowa a analfabetyzm konsumencki na rynku usług finansowych Sławomir Smyczek s. 381-390
Spożycie pieczywa i produktów zbożowych w gospodarstwach domowych według grup społeczno-ekonomicznych w Polsce Izabela Kurzawa Joanna Stanisławska s. 391-401
Postawy i zachowania kobiet wobec innowacji produktowych na rynku kosmetycznym Anna Suszek-Namroży Romuald Zabrocki s. 403-411
Czynniki kształtujące wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe gospodarstw domowych w Polsce Anna Turczak s. 413-424
Heteronorma czy różnicowanie? : oczekiwania mniejszości w zakresie komunikacji marketingowej Agnieszka Wilczak s. 425-433
Konsument na rynku usług ekoagroturystycznych Iwona Wilk s. 435-443
Zachowania nabywcze w internecie e-konsumentów w Austrii, Niemczech i Szwajcarii Robert Wolny s. 445-457
Identyfikacja determinant zakupów przez internet w polskich gospodarstwach domowych przy zastosowaniu uogólnionego modelu tobitowego Romana Głowicka-Wołoszyn Joanna Stanisławska Andrzej Wołoszyn Feliks Wysocki s. 459-469
Wybrane aspekty e-konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych Joanna Stanisławska Andrzej Wołoszyn s. 471-481
Bojkotowanie produktów a dochody konsumentów na rynku europejskim Grzegorz Zasuwa s. 483-493