Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2008, Tom 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedsiębiorczość - pożądana kompetencja Maria Białasiewicz s. 7-16
Wybrane uwarunkowania działalności innowacyjnej w systemie przemysłowym regionu lubuskiego Arkadiusz Świadek s. 17-28
Klasyfikacja uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw Katarzyna Szopik s. 29-39
Zmiany w otoczeniu edukacyjnym przedsiębiorstw Barbara Czerniachowicz Stanisław Marek Malwina Szczepkowska s. 41-51
Strategie kapitałowe jako źródło tworzenia wartości i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Władysław Janasz s. 53-67
Kapitał jako podstawa rozwoju przedsiębiorstwa Krzysztof Janasz s. 69-79
Podstawowe problemy związane z inwestycjami w nieruchomości Joanna Wiśniewska s. 81-92
Korekta oceny efektywności inwestycji metodą przepływów kapitałowych Tomasz Wiśniewski s. 93-104
Indeks ryzyka w wycenie przedsiębiorstw Dariusz Zarzecki s. 105-114
Arbitrażowy model wyceny - konkurent czy następca modelu wyceny aktywów kapitałowych? Katarzyna Byrka-Kita s. 115-122
Praktyczna ocena sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA w latach 2002-2005 Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz s. 123-134
Wielokierunkowa ocena rentowności spółek w wyniku procesów fuzji i przejęć w sektorze telekomunikacyjnym Aleksandra Gąsior-Żarska s. 135-148
Kompleksowe zarządzanie jakością a przedsiębiorstwo przyszłości Józef Frąś s. 149-156
Teoretyczne aspekty doskonalenia jakości w organizacji Marian Gołębiowski s. 157-164
Normy serii ISO 9000 a Kompleksowe Zarządzanie Jakością Anna Bielawa Józef Frąś Marian Gołębiowski s. 165-170
System zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO Anna Bielawa s. 171-176
Typologia wskaźników niefinansowych w badaniach analitycznych Wanda Skoczylas s. 177-187
Pojęcie efektywność w metodach analizy granicznej Magdalena Kisielewska s. 189-198
Gospodarka materiałowa w procesie zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie Stoczni Szczecińskiej Nowa Spółka z o.o. Mirela Romanowska s. 199-212
Wybrane metody i technologie wspomagające procesy logistyczne w przedsiębiorstwie Katarzyna Kozioł s. 213-223
Znaczenie kultury organizacyjnej dla współczesnego przedsiębiorstwa na przykładzie podmiotów województwa zachodniopomorskiego Barbara Czerniachowicz s. 225-237
Wybrane aspekty nadzoru właścicielskiego w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa i w spółkach z udziałem Skarbu Państwa Malwina Szczepkowska s. 239-249