Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2011, Tom 21

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wiedza jako kluczowy zasób w nowej gospodarce Karolina Beyer s. 7-16
Rola i doskonalenie menedżerów w przedsiębiorstwie zorientowanym na wiedzę Maria Białasiewicz s. 17-28
Zarządzanie informacją elementem budowy przewagi konkurencyjnej e-przedsiębiorstwa Józef Frąś s. 29-44
Strategie organizacji innowacyjnych Władysław Janasz s. 45-58
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie kreowania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Joanna Wiśniewska s. 59-70
Analiza działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2008 Katarzyna Kozioł-Nadolna s. 71-80
Uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w regionie Małopolski w latach 2006-2008 Arkadiusz Świadek s. 81-100
Uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w regionie Małopolski w latach 2006-2008 Arkadiusz Świadek s. 81-100
Determinanty struktury kapiitału w przedsiębiorstwie Krzysztof Janasz s. 103-116
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako narzędzie sterowania jego działalnością Piotr Waśniewski s. 117-134
DMAIC i DMADV jako metody doskonalenia jakości Marian Gołębiowski s. 135-141
Postrzeganie i rozumienie jakości : przegląd definicji jakości Anna Bielawa s. 143-152
Źródła finansowania działalności w grupie kapitalowej Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz s. 153-164
Technika składania (build-up approach) jako alternatywna metoda szacowania kosztu kapitału Katarzyna Byrka-Kita s. 165-175
Wykorzystanie wskaźnika EPS w ocenie spólki giełdowej przez inwestorów Aleksandra Gąsior s. 177-185
Cele emisji korporacyjnych instrumentów dłużnych wyemitowanych na rynku catalyst : studium przypadków Mateusz Czerwiński s. 187-196
Uwarunkowania przedsiębiorczości korporacyjnej na przykładzie przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego Barbara Czerniachowicz s. 197-206
Restrukturyzacja jako reakcja na zmiany : na przykładzie grupy kaptałowej Zakładów Chemicznych "Police" S.A. Mirela Romanowska s. 207-214
Proces sukcesji w polskich firmach rodzinnych Malwina Szczepkowska s. 215-224
Przyczyny i przewidywane skutki kryzysu finansowego XXI wieku Stanisław Marek Anna Wieczorek-Szymańska s. 225-236