Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2017, Tom 50, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka pieniężna w procesie realizacji magicznego trójkąta celów stabilizacji makroekonomicznej w Polsce w latach 2000–2016 Ryszard Barczyk s. 5-19
Pomiar postrzeganej przez inwestorów reputacji przedsiębiorstwa Anna Blajer-Gołębiewska s. 21-34
Przygotowanie polskiego cukrownictwa do pełnej liberalizacji rynku cukru Anna Budzyńska s. 35-45
Przegląd typów relacji marketingowych w kontekście generowania zjawisk emergentnych Janusz Dworak s. 47-60
Uwarunkowania i przejawy różnicowania modelu konsumpcji na Śląsku w latach 2004–2015 Krystyna Hanusik Urszula Łangowska-Szczęśniak s. 61-74
Normatywny a faktyczny czas pracy w Polsce i Unii Europejskiej : stan i uwarunkowania zmian Wacław Jarmołowicz Sławomir Kuźmar s. 75-90
Wpływ dopłat i dotacji z UE na efekty działalności produkcyjnej polskich rolników Jolanta Kondratowicz-Pozorska s. 91-100
Neuroekonomia a paradygmat ekonomii głównego nurtu Marian Noga s. 101-112
Dynamika nieliniowego modelu cyklu gospodarczego Robert Kruszewski s. 113-130
Znaczenie zmian struktury koszyka walutowego specjalnych praw ciągnienia dla ich pozycji w międzynarodowym systemie monetarnym Ireneusz Pszczółka s. 131-140
Powiązania bezrobocia na lokalnych rynkach pracy : przykład Szczecina i gmin sąsiadujących Kamila Radlińska s. 141-152
Globalizacja oraz zmiany jej poziomu Stanisław Swadźba s. 153-162
Stopy procentowe NBP a wartość kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w Polsce Robert Lisowski Maciej Woźniak s. 163-175
Globalizacja i jej pomiar Urszula Zagóra-Jonszta s. 177-187