Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2009, Tom 12

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ewolucja polityki przemysłowej w Unii Europejskiej wybrane aspekty Katarzyna Kozioł s. 7-16
Innowacje – region – Europa Władysław Janasz Katarzyna Kozioł Arkadiusz Świadek s. 17-54
Polityka badawczo-rozwojowa w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 55-69
Charakter własności przedsiębiorstw a innowacyjność przemysłu w polskich regionach Arkadiusz Świadek s. 71-79
Wizja strategiczna i misja w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Władysław Janasz s. 83-90
Instrumenty wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem Maria Białasiewicz s. 91-104
Zintegrowany system zarządzania administracją publiczną Józef Frąś s. 105-113
Model rozwoju kapitału intelektualnego na przykładzie zachodniopomorskiego klastra chemicznego Barbara Czerniachowicz s. 115-125
Zarządzanie kompetencjami w procesie kształtowania jakości w organizacji Anna Wieczorek-Szymańska s. 127-138
Proces zarządzania strategicznego ryzykiem w przedsiębiorstwie Krzysztof Janasz s. 139-150
Problematyka motywacji i przywództwa w aspekcie doskonalenia jakości Anna Bielawa s. 151-156
Uwarunkowania rozwoju polskich przedsiębiorstw rodzinnych Malwina Szczepkowska s. 157-166
Fuzje i przejęcia : ich losy w gospodarce polskiej Aleksandra Gąsior s. 167-176
Ochrona roszczeń pracowniczych w warunkach niewypłacalności pracodawcy Mirela Romanowska s. 177-186
Klasyfikacja technik analizy ryzyka w wycenie przedsiębiorstw Tomasz Wiśniewski s. 189-198
Wynagrodzenie z tytułu ponoszenia ryzyka rynkowego : podejście ex-ante Katarzyna Byrka-Kita s. 199-209
Wybrane zagadnienia normalizacji w dziedzinie jakości Marian Gołębiowski s. 211-216
Metoda servqual jako skuteczne narzędzie ocenyjakości usług Maria Bielawa Józef Frąś Marian Gołębiowski s. 217-224
Problemy pomiaru majątku trwałego w przedsiębiorstwie Joanna Wiśniewska s. 225-235
Dylematy pomiaru wartości małego przedsiębirostwa Wanda Skoczylas s. 237-247
Wady i zalety wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych Andrzej Niemiec s. 249-259
Zastosowanie „reguły kciuka” w wycenie przedsiębiorstw Dariusz Zarzecki s. 261-274
Ocena wstępna sytuacji finansowej banków z wykorzystaniem „pięciu sił” Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz s. 275-284